Na panství Larisch-Mönnich a ještě dál

Termín konání: 01-02-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2002
Cena: 680,- / 740,- Kč

Brno – Vyškov – Prostějov – Olomouc – Karviná (prohlídka zámku Fryštát, na jehož dnešní
podobě má zásluhu rod Larisch-Mönnichů. Zámek navštívilo mnoho panovníků Evropy včetně
rakousko-uherského císaře a také prince Rudolfa. Larisch-Mönnichové pobývali na zámku až
do roku 1945, kdy byl zámek s parkem zkonfiskován a připadl československému státu. Nejprve
byl sídlem Ostravsko-karvinských dolů, poté MNV. V roce 1997 byl restaurován, znovu
vybaven kmenovým mobiliářem, který se podařilo identifikovat v depozitářích hradů a zámků
po celé republice, a zpřístupněn veřejnosti. Během prohlídky zámeckého křídla, známého pod
názvem Lottyhaus, uvidíme především interiéry zařízené mobiliářem datovaným do 19. století.
Památková obnova, která probíhala v 90. letech 20. století, umožnila také temperovat zámeckou
expozici, takže se návštěvníci nemusejí ani v zimním období bát prochladnutí během prohlídky)
– Ostrava (volno na oběd a následná prohlídka důlní expozice a expozice báňského
záchranářství v lokalitě Landek. Návštěvník zde zažije pocity horníka od příchodu na šachtu,
a to od převlékání v historických řetízkových šatnách, autentického fárání jako na činném dole
až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Na rozloze 250 m důlních chodeb zkušení havíři,

coby průvodci, představí fyzicky náročnou práci v dole včetně ukázky ručního a funkčního
pluhového a kombajnového porubu) – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno.
Vstupné cca 270,- / 190,- Kč.
Odjezd v 6.45 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN