Na Podblanicko a Sedlčansko

Termín konání: 15-10-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23041
Cena: 800,- / 850,- Kč

Brno – po D1 – Růžkovy Lhotice (prohlídka širší veřejnosti téměř neznámého barokně klasicistního zámku, kde si připomeneme bohatou hudební tradici Podblanicka; vždyť se v tomto kraji narodil Jan Dismas Zelenka, Josef Suk či Zdeněk Fibich a přímo ve Lhoticích prožil snad nešťastnější období svého života Bedřich Smetana) – Vysoký Chlumec (návštěva skanzenu, který uchovává cenné památky venkovské architektury, dokládající vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené těžbou kamene. Oblast středního Povltaví je jedinečná v rámci středních Čech poměrně značným počtem zachovaných objektů lidového stavitelství z 18. až počátku 20. století. Výjimkou nejsou ani památky podstatně starší, například kamenné stavební články z pozdního středověku a kamenné brány ze 17. století) – Vrchotovy Janovice (prohlídka expozice Společnost v Čechách 19. století a Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice Národního muzea umístěná v prostorách zámku, který je s životem těchto osobností navždy spojen. Doslova se zde můžeme dotknout života nedávných generací, zamyslet se nad kulturou doby, která je obklopovala, nad různými vlivy, které ji spoluvytvářely, protínaly a formovaly. To vše v působivém prostředí interiérů zámku mezi stovkami originálních předmětů (obrazů, šatů, nábytku, hraček, rozmanitých vzácných či kuriózních drobností). Zámek a park ve Vrchotových Janovicích je také místo, kde v nedávné minulosti prožila život pozoruhodná bytost – baronka Sidonie Nádherná z Borutína. Narodila se tu a od časů, kdy dospěla, do doby, kdy emigrovala, byla středem společnosti literátů, výtvarníků, politiků a filozofů, která se zde – postupně, během let, jednotlivě i v měnících se skupinách – scházela. Rainer M. Rilke, Karl Kraus, Max Švabinský, Viktor Stretti, Karel Čapek, Antonín Podlaha, Adolf Loos, Camillo Schneider, Mechtilda Lichnowská – co jméno, to osobnost vynikající ve svém oboru. Pobývali ve zdech janovického zámku, procházeli se v parku, rozprávěli, vzájemně si naslouchali; různorodá společnost zajímavých lidí s originálním myšlením) – po D1 – Brno.

Vstupné cca 350,- / 240,- Kč.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN