Na Šumavu za stavbami významných šlechtických rodů i za kouzelnou přírodou

Termín konání: 10-06-2021
Přednášející: Ivana Vaverková
21020
Cena: 2 200,- / 2 300,- Kč

10. – 13. 6. 2021 (čtvrtek – neděle)

1. den: Brno – D1 – Humpolec – Protivín (exkurze v původně Schwarzenberském pivovaru
Platan, který byl založen již v polovině 16. století. Inspirací pro název byla trojřadá platanová
alej, která lemuje příjezdovou cestu k pivovaru. Název Platan se ujal tak, že dnes ho nese celý
pivovar a platanový list má ve znaku. Součástí prohlídky je i ochutnávka piva a je tady možnost
oběda v pivovarské restauraci) – Nepomuk (prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého, který
byl vystavěn v polovině 17. století na místě údajného rodného domu tohoto světce. V roce 1734
ustoupil baroknímu chrámu slavného stavitele K. I. Dientzenhofera; kostel sv. Jakuba Většího –
původní románský kostel, založený mnichy z cisterciáckého kláštera ve 12. století byl goticky
přestavěn ve13. století a 14. století. Zvláštností je barokní věž, postavená nezvykle v ose presbyteria koncem 18. století. Kostel byl zrušený za josefínských reforem, v letech 1857–59 byl
obnoven a upraven v duchu romantické novogotiky. V interiéru se dochovalo mnoho cenných
prvků, včetně náhrobku Ladislava ze Šternberka z r. 1566. Vedle kostela stojí budova arciděkanství s mansardovou střechou, přestavěná po požáru roku 1746 podle plánů K. I. Dienzenhofera) –
Zelená Hora (exteriér – „Typický český hrad zpevněný přírodou a lidskou dovedností“.
V minulosti byla obývaná předními šlechtici z rodu Švamberků, Šternberků či Martiniců, hostila
vzácné návštěvy, uchovávala českou Svatováclavskou korunu, či je spojena s takovými událostmi, jako je Jednota zelenohorská, Rukopis zelenohorský nebo Jednotky Pomocných technických praporů) – Železná Ruda (ubytování).

2. den: Železná Ruda (od hotelu půjdeme Debrnickou alejí – chráněné stromořadí – obvody
kmenů stromů měří od 250 do 350 cm, koruny dosahují do výšky 18 až 22 m. Je chráněno od
roku 1992 jako krajinná dominanta. Dále okolo místa, kde stávala sklářská obec Debrník, jejíž
dominantou byl barokní zámek, který byl vystavěn pro Marii Alžbětu z Hafänbredlu. Odtud
k nejmenšímu jezeru na Šumavě Laka a okolo další zaniklé sklářské vsi Nová Hůrka až k autobusu – 16 km) – Železná Ruda.

3. den: Železná Ruda (kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy – byl vybudován na přání
a náklady hraběte Wolfa Jindřicha Nothafa z Wernbergu na místě původní kaple v letech 1729–
1732 a to v barokním stylu. Mezi jeho zvláštnosti patří půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule
s hvězdou. Menší věžička s hlavním vchodem byla k hvězdicovému půdorysu kostela přistavěna v sedmdesátých letech 18. století. Celá střecha je krytá šindelem a obtížný krov zhotovil
tesař Matyáš Lehner. Vnitřní vybavení pořídil Johan Georg Hafenbrädl a můžete se zde pokochat mariánským oltářním obrazem, který je jednou ze dvou kopií obrazu Madony s dítětem od
Lucase Cranacha. V kostele je ještě pět postranních oltářů, křtitelnice ze šumavské žuly, lustr ze
šumavského skla a také náhrobní epitafní desky z Kehlheimského mramoru s erby členů rodu
Hafenbrädlů) – Rinchnach (exteriér benediktinského kláštera zasvěcený Janu Křtiteli, založeného 1011 sv. Vintířem; farní kostel sv. Jana Křtitele jeden z nejkrásnějších barokních kostelů
Bavorska) – Neuschönau (Stezka v korunách stromů, tzv. Bavorská Eifellovka je vyhlídková 44
metrová věž, ze které se nabízí nádherný výhled – při dobrém počasí můžete vidět vrcholky Alp.
Mimo skvělého výhledu z věže se budete pohybovat v úrovni korun stromů. Šest stanovišť Vám
přiblíží život lesní fauny a flory. Stezka je obohacená o tzv. zážitková stanoviště – stanice s lanovými prvky, kymácející se lávka a visutá hrazda s kladinou. Vše je bezpečné díky dřevěnému
zábradlí s transparentní postranní sítí. Přibližně 300 metrů od nástupní věže se můžete vydat na
okruh lesem, kde narazíte na řadu velkých výběhů a voliér se zvěří a ptáky. Zcela volně se tu
popásají zubři, jeleni, pobíhají divoká prasata, ale vše je kvůli bezpečnosti zvěře i návštěvníků
odděleno síťovým plotem. Možnost velmi dobrého občerstvení) – Železná Ruda.

4. den: Železná Ruda – Nová Pec-Jelení Vrchy (procházka cca 5 km okolo Schwarzenberského
plavebního kanálu k plavebnímu tunelu a Rosenauerově kapličce. Kanál byl vystavěn na žádost
knížete Jana Nepomuka I. ze Schwarzenberku pod vedením Josefa Rosenauera. Celková délka
kanálu činí 44 km, přičemž v blízkosti osady Jelení vede tunelem dlouhým asi 400 m. Kanál
sloužil k plavení dříví od roku 1793 do roku 1962 a v době předválečné patřil mezi největší
chlouby schwarzenberských panství – Hluboká (prohlídka barokního zámku, který byl přestavěn ve stylu romantické gotiky po vzoru anglického Windsoru jako „Pohádkové sídlo utkané ze
snu krásné paní“). Uvnitř pohádkové stavby si prohlédneme bohaté vnitřní vybavení – řezbářské a štukatérské práce, sbírka gobelínů, obrazů, skla, porcelánu, zbraní aj. – České Budějovice
– Tábor – Pelhřimov – Brno.

Přihlášky do 28. 2. 2021. Do této doby je nutno uhradit CELOU částku za ubytování!
Ubytování s polopenzí (snídaně, večeře 2 chodové menu + nápoj) v penzionu v Železné Rudě ve dvoulůžkových
pokojích a v apartmánech 2+1 v ceně 2 500,- Kč.

Doporučujeme pevnou turistickou obuv a pláštěnky.

V penzionu k dispozici sauna a posilovna.
Koupelny vybaveny fénem, sprchovým gelem. Většina pokojů má ledničku. V blízkosti možnost
nákupu potravin i posezení např. ve vyhlášené cukrárně.
Vstupné cca 300,- / 220,- Kč + 10 €.
Odjezd 10. 6. v 6.30 hod., návrat 13. 6. do 21.30 hod

Post Author: MVS ADMIN