Netradiční Praha, jak ji neznáte

Termín konání: 27-01-2023
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
23001
Cena: 840,- / 890,- Kč

Brno – D1 – Praha – Národní divadlo (mimořádná komentovaná prohlídka novorenesanční budovy nejznámějšího českého divadla, které je zároveň ztělesněním vůle českého národa po národní svébytnosti a samostatnosti; budova architekta Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska národně kulturního a historického, tak i z hlediska čistě architektonického; společná prohlídka nás zavede přes jednotlivá podlaží celým divadlem, navštívíme základní kameny v podzemí, přízemí s hledištěm, prostory dvou foyer s uměleckými díly a rovněž nejvyšší místo, kam se návštěvník Národního divadla může dostat – terasu u trig s výhledem na Petřín a Pražský hrad; budeme obdivovat díla Bohuslava Schnircha, Mikoláše Alše, Františka Ženíška, Josefa Václava Myslbeka nebo Václava Brožíka) – Invalidovna (prohlídka rozsáhlého barokního objektu vybudovaného Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem v letech 1731–1737 po vzoru pařížské Hôtel des Invalides pro válečné invalidy; dnes celý areál je chráněn jako národní kulturní památka; prohlídková trasa nám představí nejzajímavější prostory barokní Invalidovny i to, jak se měnily v průběhu času, prohlédneme si unikátně řešené obytné jednotky od Kiliana Ignáce Dienzenhofera, kapli nebo dlouhé chodby se zazděnými arkádami a barokními průhledy a dozvíme se něco o ideovém konceptu stavby i její historii) – Výstava iMucha v Obecním domě (nechte se při návštěvě unikátní výstavy „iMUCHA – slavná sbírka v pohybu“ vnést do atmosféry zdobné secese; uvidíme nejslavnější sbírku plakátů a dalších děl Alfonse Muchy, jejíž základy položil světoznámý tenista Ivan Lendl, a při svém prvním vystavení v roce 2013 získala titul Nejnavštěvovanější výstava výtvarného umění v historii ČR; tentokrát však ve zcela jiné podobě, jejíž součástí je digitální zpracování, které nejenom modelkám z Muchových plakátů vdechlo život; výstava je prezentována ve světové premiéře právě v Praze) – D1 – Brno.

Exkurzi je možno využít i k individuální dopravě do Prahy a zpět, případně vynechat/nahradit jednu z nabízených návštěv.

Vstupné cca 570,- / 440,- Kč.

Odjezd v 7.30 hod, návrat do 21.00 hod

Post Author: MVS ADMIN