Netradiční západní Čechy křížem krážem

Termín konání: 05-10-2023
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
23038
Cena: 2 300,- / 2 350,- Kč

5. 8. 10. 2023 (čtvrtek–neděle)

  1. den: Brno – D1 – Praha – Zámek Valeč na Karlovarsku (areál státního zámku tvoří ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu, v zámeckém parku budeme obdivovat rekonstruovaný Teatron, letohrádek, skleník s vysokou kupolí a mnoho soch Matyáše Bernarda Brauna; následně se přesuneme do objektu bývalé kovárny a podíváme se na jeden z nejrozsáhlejších souborů soch z dílny tohoto umělce v rámci audiovizuální expozice Braunárium, jejíž součástí jsou i světelné a zvukové efekty; navštívíme i ojedinělé zámecké interiéry ještě v surové podobě před dokončením celkové obnovy) – Andělská Hora (poutním místem regionu Karlových Varů je tento pahorek se zříceninou hradu, který byl založen na sklonku 14. století pány z Oseka a sehrál důležitou roli v době husitských válek, a poutním kostelem Nejsvětější Trojice z roku 1712, jehož zvláštností je zcela pravidelná trojúhelníková dispozice; užijeme si i krásný kruhový výhled na Doupovské hory a široké okolí) – Lázně Kyselka (lázeňský komplex tu v 19. století vybudoval karlovarský vývozce minerální vody Heinrich Mattoni; objevíme někdejší slávu lázeňství procházkou po nábřeží, kterou tu dnes připomínají už jen polorozbořené budovy nádherných vil a lázeňských budov; poté navštívíme známé Muzeum stáčení minerálních vod a minerálky Mattoni v Löschnerově pavilonu) – Radošov (zastávka u dřevěného krytého mostu se zajímavou a dlouhou historií, neboť povolení k jeho stavbě dal roku 1364 městu Ostrov sám císař Karel IV., aby tak zlepšil původní brod na „Solné stezce“ do Prahy, v roce 2003 byl rekonstruován a uveden zpět do provozu) – Sokolov (podle báje město založil rytíř Sebastian, který choval lovecké sokoly; tento pták je také v městském znaku a dávnou legendu připomíná i kašna s postavou sokolníka na Starém náměstí, přes které budeme procházet při procházce historickým centrem města; navštívíme tu i pěkný zámek s rekonstruovanou expozicí, ve které si připomeneme historii rodu Nostitzů, posledních majitelů před rokem 1945) – Mariánské Lázně (ubytování).
  2. den: Mariánské Lázně – Nová Role (prohlídka výrobních závodů největšího českého výrobce porcelánu – společnosti Thun 1794 a.s.; v rámci prohlídky návštěvnického centra s expozicí porcelánu a speciální exkurze přímo do výrobního závodu se seznámíme s tradičními postupy výroby kvalitního českého porcelánu přímo v autentickém prostředí; na závěr si budeme moct koupit zajímavý suvenýr v místní prodejně) – Loket (návštěva historického města, ve kterém se nachází jeden z nejvýznamnějších a nejkrásnějších českých hradů, na kterém velmi často pobýval i samotný král Karel IV.; projdeme si centrální náměstí s krásnými měšťanskými domy a budeme moci navštívit i celý hrad, z jehož věže jsou nádherné výhledy na podhradí chráněné ze všech stran meandrem řeky Ohře) – Bečov nad Teplou (vrcholem celého dne bude prohlídka barokního zámku, ve kterém je vystaven zlacený relikviář sv. Maura; jedná se o druhou nejcennější památku v českých zemích po korunovačních klenotech; během prohlídkového okruhu se budeme moci seznámit s historií vzniku relikviáře i dramatickými okolnostmi jeho opětovného objevení a restaurování; za pozornost bude stát jistě i gotický hrad tyčící se hned nad zámkem a malebné městečko v předzámčí) – Mariánské Lázně (ubytování).
  3. den: Mariánské Lázně – Lázně Kynžvart (v centru leží náměstí s historickou radnicí a kostelem sv. Markéty; na mírných svazích na východním okraji města se rozkládá lázeňský areál, který vděčí za svůj vznik třem darům přírody: blahodárnému klimatu, minerálním pramenům a ložiskům slatiny; o založení lázní se zasloužil v polovině 19. století rod Metternichů; prvním lázeňským domem byl dům Metternich, dnešní léčebný ústav Orlík) – Zámek Kynžvart (místním klenotem je klasicistní zámek, reprezentační letní sídlo kancléře Metternicha s nepřebernými sbírkami uměleckých děl, mincí, zbraní, knih a rukopisů a hlavně s obdivovaným kabinetem kuriozit, který patřil mezi nejstarší veřejně přístupná muzea v Evropě; kolem zámku se rozkládá anglický park s několika rybníky, novogotickou kaplí, vyhlídkovým altánem, řadou romantických zákoutí, soch a pomníků) – Kladská (krátká asi 2kilometrová procházka místní naučnou stezkou v Národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny nás seznámí s historií osady Kladská, faunou a flórou Slavkovského lesa; půjdeme nádhernou přírodou po povalových chodníčcích kolem tajemných rašelinišť a unikátního technického díla Dlouhé stoky až k místnímu zámečku ve stylu švýcarských chat a hospodě U Tetřeva; možnost návštěvy Domu přírody Slavkovského lesa) – Cheb (málokteré město se může chlubit takovou kuriozitou, jakou je chebský Špalíček – blok jedenácti měšťanských domů, těsně přilepených k sobě a rozdělených uzounkou Kramářskou uličkou; na náměstí Jiřího z Poděbrad se též podíváme na budovu barokní radnice, navštívíme kostel sv. Mikuláše ze 13. století a poté zavítáme do Chebského muzea v měšťanském Pachelbelově domě, kde byl roku 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna, prohlídka nás zavede jak do Valdštejnova úmrtního pokoje a Valdštejnské obrazárny, tak do expozice věnované Chebu; nemůžeme zapomenout navštívit jednu z nejcennějších románských památek střední Evropy, a to Chebský hrad s evropským unikátem – vzácnou dvoupatrovou románsko-gotickou kaplí sv. Erharda a Uršuly; součástí hradu je rovněž Černá věž, součást románského opevnění, postavená z černého sopečného tufu) – Mariánské Lázně (ubytování).
  4. den: Mariánské Lázně (z proslulého trojúhelníku západočeských lázeňských měst jsou nejmladší a od roku 2021 jsou na seznamu Světového dědictví UNESCO v rámci položky Slavná lázeňská města Evropy; projdeme se centrem lázní lázeňskými parky, po hlavní kolonádě, která je nejdelší kolonádou v ČR, spatříme i dominantu města – Zpívající fontánu) – Park Boheminium (ve čtvrtém největším evropském park miniatur, umístěném na známém vrchu Krakonoš v Mariánských Lázních, uvidíme více než 70 dokonalých zmenšenin významných stavebních a technických památek z celé České republiky v měřítku 1:25 – Karlštejn, Český Krumlov, Kutná Hora, Hluboká, zámek Červená Lhota, Lednice a mnoho dalších) – Klášter premonstrátů Teplá (prohlídka nádherného kláštera založeného řádem premonstrátů ve 12. století, ve kterém se podíváme do klášterního kostela s bohatým barokním interiérem a navštívíme i samotný prohlídkový okruh kláštera, který vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven u nás se 100 000 svazky) – Úterý (malebné městečko plné mnoha cenných historických budov – náměstí s měšťanskými domy a renesanční radnicí, barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele nebo barokní hřbitovní kostel sv. Václava; pro svůj půvabný ráz je Úterý také oblíbeno mezi filmaři, točily se zde např. snímky Zvony z rákosu nebo Zdivočelá země) – Kostel sv. Jiří v Lukové (v dřevěných lavicích tajemného kostela ze 14. století tiše sedí desítky bíle oděných postav… nemluví a se skloněnými hlavami se tiše modlí k Bohu… nedýchají… ani vzduch se nepohne; celkem 32 unikátních soch připomínajících místní věřící obyvatele, které vytvořil student Jakub Hadrava v roce 2012 z látek napuštěných sádrou, proslavily lukovský kostel po celé České republice; i díky tomu mohla být dokončena jeho rekonstrukce v roce 2022) – Zámek Manětín (je nazýván barokní perlou západních Čech podle výzdoby, na které se podíleli významní malíři i sochaři; při prohlídce státního zámku si kromě ojedinělé sochařské výzdoby projdeme místnosti spojené s historií Karla Maxmiliána Lažanského a jeho ženy Marie Gabriely, jako např. hraběnčinu pracovnu, velký a malý hraběnčin salon, ale i pánskou pracovnu či lovecký pokoj; v historických interiérech spatříme sbírku nábytku od baroka po historizující slohy, zařízené salony od hraběnčiny pracovny, velkého salonu až po lovecký pokoj nebo nádhernou knihovnu) – Praha – D1 – Brno.

Ubytování s polopenzí (tříchodové menu) v hotelu ve dvoulůžkových pokojích v Mariánských Lázních v ceně 3 650,- Kč. V ceně vstup do hotelového bazénu.

Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 350,- Kč / 1 noc.

Přihlášky nejpozději do 30. 4. 2023. Do tohoto data je nutno uhradit celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!

Vstupné cca 1 800,- / 1 400,- Kč.

Odjezd 5. 10. 2023 v 5.15 hod., návrat 8. 10. 2023 do 22.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN