Neznámé hrady a pravěká hradiska na okraji vojenského výcvikového prostoru

Termín konání: 05-09-2020
Přednášející: PhDr. Vít Pospíšil
2040
Cena: 470,- / 530,- Kč

Brno – Otaslavice (Obrova noha – v obci zbytek hradu, středověká hradní hláska, hradiště z mladší a pozdní doby kamenné, bronzové a železné, poslední osídlení bylo slovanské, 2 km dlouhé valy z velkých, na sebe kladených kamenů, s příkopy, na severní straně chráněno obrovským skalním masívem s výhledem do kraje netknuté přírody vojenského výcvikového prostoru) – Ježův hrad (hradisko pozdní doby bronzové a halštatské, zbytky středověkého hradu s působivým do skály vytesaným příkopem, v údolí říčky Okluky valy opevněného vojenského tábora patrně z doby válek s Matyášem Korvínem) – Čertův hrádek (zbytek hradu, patrně z období kolonizace Drahanské vrchoviny 13. století, 1512 připomínán jako pustý, zaniklý pravděpodobně 1389, kdy byl dobyt blízký hrad Vícov, buď střežil obchodní stezku, nebo kontroloval těžbu železné rudy v blízkém okolí) – Stinava (kostel Povýšení sv. Kříže z konce 13. století s freskami ze 14. století) – Brno. Pěší chůze cca 5 km, nutná pevná obuv.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN