Pardubice s bílým koněm ve znaku a vůní perníku

Termín konání: 22-06-2019
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
19037
Cena: 490,- / 550,- Kč

Brno – Svitavy – Pardubice (město, o kterém se říká, že je nejkrásnější z východočeských měst,
leží na soutoku řek Labe a Chrudimky; zmínky o něm se dochovaly již z roku 1295, město je
spojováno se jménem Arnošta z Pardubic, pozdějšího prvního arcibiskupa pražského a zejména
s nejmocnějším šlechtickým rodem tehdejšího českého království a to s Pernštejny. Ti zvelebovali
nejen hrad, ale i město; dříve, než se vydáme na procházku po pamětihodnostech, prohlédneme
si dostihovou dráhu s odborným výkladem, při kterém se dozvíme vše o bohaté historii Velké
pardubické a celého závodiště; poté přijedeme do Pardubic a po krátkém úvodu do historie
města již budeme obdivovat celé historické jádro s renesančním náměstím, připomeneme si
památky z doby Pernštejnů, projdeme malebnými uličkami, poznáme dominantu Pardubic –
Zelenou bránu, kostel sv. Bartoloměje; měšťanské domy na malebném náměstí a v přilehlých
uličkách nesou stopy honosné pozdně gotické výzdoby z počátku 16. století v podobě kamenných
ostění a portálů a zbytků malovaných nik v atikových štítech; zájemci budou mít dostatek
prostoru i pro prohlídku hradu) – Kunětice (obec se nachází na úpatí Kunětické hory a břehu
Labe v místě pravěkého osídlení, dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje, který byl založen
jako románský kostelík v 11. století, později byl přestavěn v gotickém slohu; po obvodu kostela
uvidíme zachované fresky z doby Karla IV., sakristie je tvořena původní malou románskou
svatyní; technickou památkou je také vojenský most přes řeku Labe z roku 1947) – „Perníkové
hejtmanství“ (v překrásném přírodním areálu nedaleko hradu Kunětická hora navštívíme bývalý
Lovčí zámeček, ve kterém se nachází Muzeum perníku, seznámíme se s historií pernikářského
řemesla i pardubického perníku; výstavní expozice v Perníkové chaloupce obsahuje přes
tisíc perníků z celé ČR) – Veliny (malebný vesnický dřevěný kostelík sv. Mikuláše je spolu
se sousední zvonicí a márnicí ojedinělou architektonickou památkou lidového stavitelství
a malířství 18. století; byl vybudován v roce 1752 na místě starého dřevěného kostelíka z roku
1576, interiér je vyzdoben malbami) – Svitavy – Brno.

Vstupné cca 200,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN