Perly východních Čech I.- Krajem dětství a dospívání Františka Kupky

Termín konání: 15-10-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22043
Cena: 660,- / 710,- Kč

Brno – Letovice – Svitavy – Dobruška (prohlídka rodného domu národního buditele Františka Vladislava Heka, jehož životní osudy inspirovaly spisovatele Aloise Jiráska k napsání románu F. L. Věk. V roce 2021 vznikla v Dobrušce nová expozice Dům Františka Kupky. Provede nás životem a dílem průkopníka abstraktní tvorby Františka Kupky). Skládá se ze dvou autentických místností, kde žila Kupkova rodina v letech 1882–1892. První místnost přiblíží život Františka Kupky v Opočně a Dobrušce, studia v Jaroměři, v Praze a ve Vídni a cestu do Paříže, kde nadále rozvíjel svůj kreslířský talent. Unikátním exponátem je originál obrazu Skály v Bretani, akvarel z roku 1905. Druhá místnost je věnována dosud nepříliš známé Kupkově tvorbě během první světové války, jeho aktivitám v legiích a účasti na vzniku samostatného Československa. Závěr instalace náleží Kupkovu vrcholnému období, přechodu k abstraktní tvorbě, kde se řadí
mezi její světové průkopníky. Výstavní panely jsou doplněny dobovými časopisy a předměty dokumentujícími Kupkovo dílo. V historické radnici uprostřed náměstí můžeme před výstupem na věž zhlédnout naprostý unikát – expozici Mládí Františka Kupky s originály jeho prvotin. Uvidíme Kupkovo úplně první známé dílo – firemní štít sedlářského mistra Josefa Šišky, u něhož se učil, stejně jako nejrozměrnější práci Panoráma Dobrušky. Při výstupu na věž si prohlédneme také expozici o hrdelním právu) – Opočno (prohlídka renesančního zámku, který vznikl přestavbou původně gotického hradu v 16. století. Mezi nejvýznamnější majitele patřily rody Trčků z Lípy a Colloredo-Mansfeldové. V rámci prohlídky mj. uvidíme africké a indiánské sbírky, historické interiéry (pánské pokoje, reprezentační a hostinské pokoje), obrazárny, knihovnu, zbrojnici (orientální, lovecký sál, rytířský sál) a apartmá Kinských – dalšího významného rodu v dějinách zámku) – Svitavy – Letovice – Brno.
Vstupné cca 400,- / 320,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN