Perly východních Čech II. – Kladské pomezí

Termín konání: 16-10-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22045
Cena: 690,- / 740,- Kč

Brno – Letovice – Svitavy – Nové Město nad Metují (prohlídka původně renesančního, barokně přestavěného zámku, který na počátku 20. století upravil Dušan Jurkovič, který se snažil zachovat co nejvíce historických atributů a současně zde zakomponoval nové, moderní prvky a technické zařízení (např. ústřední topení, vodovod, elektřina a telefon). Byly zde také zřízeny koupelny a instalovány dva výtahy: nákladní a osobní. Na Jurkovičovu práci navázal rovněž schopný architekt Pavel Janák za pomoci dalších předních českých umělců, např. prof. Fr. Kysela, M. Teinitzerová a H. Johnová Zámek se díky těmto úpravám stal ojedinělým reprezentativním sídlem, které bylo zároveň moderně zařízeno k pohodlnému a trvalému bydlení. Po prohlídce zámeckých interiérů navštívíme zámeckou zahradu, kterou rovněž navrhl včetně dřevěných staveb Dušan Jurkovič. Horní část zahrady byla rozčleněna terasami s květinovými záhony a dřevěnými plůtky. Původně obranný příkop navrhnul Jurkovič překlenout dřevěným mostem ve stylu lidové architektury Valašska. Spodní parter zahrad byl Jurkovičem upraven na okrasnou zahradu ve stylu francouzských zahrad – tedy se stříhanými živými ploty a přísnou osovou souměrností.
Ve středu této části zahrady našla své místo kašna s chrličem vody. Setkáme se v ní také se soškami kamenných trpaslíků, které představují alegorii lidských charakterů a vlastností. Pocházejí z 1. třetiny 18. století z dílny slavného barokního sochaře M. B. Brauna. Hlavní městské náměstí tvoří obdélník o rozměrech asi 140 × 60 metrů, ze všech stran obklopený domy s podloubím. Některé domy byly sice v 18. a 19. století přestavěny, zachovávají však původní jednotný ráz i výšku. Náměstí můžeme obdivovat jak během procházky po jeho dlažbě, tak z ptačí perspektivy ze zámecké věže Máselnice) – Náchod (prohlídka reprezentačních prostor zámku s historickými interiéry připomínajícími období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio I. Piccolomini a další členové tohoto italského rodu. Obdivovat můžeme soubor barokních bruselských tapiserií, sbírku květinových a loveckých zátiší, rodovou portrétní galerii Piccolominiů, část nejstaršího fondu zámecké knihovny, španělský a piccolominský sál – reprezentační prostory zámku i soukromé apartmá Ottavia II. a také jeho matky Anny Viktorie) – Svitavy – Letovice – Brno.
Vstupné cca 320,- / 250,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN