Perly východních Čech III. – Doba rokoka i renesance na českomoravském pomezí

Termín konání: 22-10-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22046
Cena: 530,- / 580,- Kč

Brno – Černá Hora – Nové Hrady (prohlídka rokokového zámku, který nechal v letech 1774–1777 vystavět hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Jeho život a hledání pokladu ve Velešově zpracoval spisovatel Alois Jirásek v povídce „Poklad“, podle níž roku 1984 režisér Zdeněk Troška natočil film „Poklad hraběte Chamaré“. Podrobný stavební návrh zámku Nové Hrady vytvořil tyrolský architekt Josef Jäger po vzoru letních sídel ve Francii; základní podobu zámku navrhl a stavbu řídil hrabě osobně. Budovu obklopuje cenný rokokový areál (dokončený 1791) nazývaný „České Versailles“ nebo „Malý Schönbrunn.“ Součástí prohlídky je výklad o historii sídla, jeho probíhající rekonstrukci, návštěva slavnostního sálu, přilehlých soukromých prostor a expozice nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze) – Litomyšl (prohlídka renesančního zámku věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů – Valdštejnům. Prohlídka prvního patra západního křídla zámku s reprezentačními a soukromými pokoji hraběte Antonína I. z Valdštejna-Vartenberka a jeho choti Kajetány z Fünfkirchen, kteří vlastnili zámek mezi léty 1825–1848. Interiéry prošly v roce 2021 zásadní obměnou, která jim vrátila někdejší funkci a zařízení na základě historických pramenů. Honosí se původním zařízením (nábytek, obrazy, sklo, porcelán) a klasicistní výmalbou stěn od malíře Dominika Dvořáka. Prohlídka vrcholí návštěvou autentického domácího divadla Valdštejnů-Vartenberků z roku 1797. Divadlo si nechal zřídit Antonínův otec hrabě Jiří Josef z Valdštejna – Vartenberka, jenž spolu se svou rodinou také v představeních hrával. Autorem kulis je malíř Josef Platzer, jenž namaloval rovněž kulisy pro vídeňské dvorní divadlo či pro Stavovské divadlo v Praze. Tato trasa připomíná také starší historii zámku před příchodem Valdštejnů od jeho založení Vratislavem II. z Pernštejna v polovině 16. století a hraběcí rodinu Trauttmansdorffů. Společná prohlídka chrámu Nalezení sv. Kříže, cenné barokní památky, která v sobě snoubí historii, současnou architekturu a moderní výzdobu. Při nedávné rekonstrukci byla mezi věžemi kostela vytvořena prostorná vyhlídková terasa, odkud budeme mít jako na dlani nejen zámek, ale i litomyšlské náměstí i moderní architekturu zámeckých zahrad. Navíc navštívíme horní patro kostela, vstoupíme na ocelovou lávku pod jeho klenbou, zblízka si prohlédneme historická graffiti a expozici vzácného sakrálního umění. Expozice sakrálního umění nazvaná Andělé na návrší představuje to nejvzácnější ze sbírek královehradecké diecéze, většinou díla, která jsou poprvé představena širší veřejnosti. Individuálně je možná např. návštěva Portmonea, domu litomyšlského občana Josefa Portmana, kterému malíř Josef Váchal (1884–1969) ve 20. letech vyzdobil několik místností jeho domu unikátními malbami. Nově je součástí prohlídky též videomapping o Váchalově životě a díle. Další možností, jak příjemně strávit volný čas, je navštívit rodný byt Bedřicha Smetany v bývalém zámeckém pivovaru nebo se projít zámeckými či klášterními zahradami) – Svitavy – Letovice – Černá Hora – Brno.
Vstupné cca 400,- / 300,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN