Po souši i po vodě ke kořenům slovenské historie i současnému výtvarnému umění

Termín konání: 06-10-2019
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
19061
Cena: 575,- / 615,- Kč

Brno – po D2 – Děvín (prohlídka hradu vypínajícího se nad stejnojmennou obcí a také nad
soutokem Moravy s Dunajem. Hrad byl svědkem slávy i pádu Velké Moravy, prvního
slovanského státního útvaru na území Slovenska a byl důležitou součástí soustavy pohraničních
pevností Uherského království. Spolu s nedalekým Bratislavským hradem tvoří dvojici
významných reprezentantů slovenské národní historie. Architektura pozůstatků jeho budov tvoří
neodmyslitelnou kulisu mohutného návrší dominujícího širokému okolí) – Bratislava (plavba
po Dunaji a posléze vodním díle Gabčíkovo, které bylo uvedeno do provozu v roce 1992 a má
rozlohu 46 km². Loď nás zaveze přímo k protáhlému ostrovu vzniklému mezi starým korytem
Dunaje a vodním dílem, na jehož výběžku se nachází galerie Danubiana ležící přibližně 20 km
jižně od Bratislavy a bývá označována za jedno z nejromantičtějších muzeí moderního umění
v Evropě. Galerie vznikla v roce 2000 jako místo prezentace současného slovenského umění
jak ve stálé expozici, tak v krátkodobých výstavách. Mezi její návštěvníky patří např. španělský
král J. V. Juan Carlos I. s manželkou Sofií, holandská královna Beatrix, norská královna Sonja,
monacký kníže Albert II. nebo ománská princezna Mona. Jedinečností muzea, v němž nás čeká
komentovaná prohlídka, je jeho poloha u hranic tří států – Slovenska, Maďarska a Rakouska –
a citlivé propojení architektury s okolní přírodou a řekou Dunaj. Výjimečná je také možnost
procházky po části střechy muzea, odkud je vidět nejen Bratislava, ale i pohoří Malých
Karpat. Součástí expozic je i sochařský park s exponáty citlivě zasazenými nejen do kontextu
architektury muzea, ale i do okolní přírody) – po D2 – Brno.

Vstupné včetně jízdného cca 35 € / 25 €.
Odjezd v 8.30 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN