Po stopách arcivévody Ferdinanda a krásné baronky Sidonie

Termín konání: 05-06-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21017
Cena: 690,- / 740,- Kč

Brno – Jihlava – Benešov – Konopiště (zámek na místě hradu francouzského kastelového typu
založený biskupem a rádcem králů Přemysla Otakara II. a Václava II. v 80. letech 13. století.
Hrad následně prošel vlastnictvím Šternberků, pánů z Vrtby a dalších vlastníků a prodělal množství úprav, z nichž poslední, provedená v novorenesančním stylu Josefem Mockerem pro arcivévodu Ferdinanda d’Este, mu dala současnou podobu – prohlídka reprezentačních i soukromých
komnat rodinného sídla následníka císařského trůnu s obrovským množstvím shromážděných
sbírek – obrazy, lovecké trofeje, zbraně, umělecké předměty; krajinný park (225 ha), Růžová
zahrada) – Vrchotovy Janovice (rekonstruovaný zámek baronské rodiny Nádherných, postavený na místě bývalé tvrze ze 14. století, upravený novogoticky v 19. století, proslavený společenským děním za baronky Sidonie Nádherné, která vlastnila zámek do roku 1948 a jejímiž
hosty byly osobnosti kultury a vědy; nyní ve správě Národního muzea – prohlídka zámku – interiéry, sbírky – oděvy, nábytek, hračky aj. a romantického parku) – Brno.
Vstupné cca 320,- / 220,- Kč
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN