Po stopách cestovatele Emila Holuba a na dva nádherné východočeské státní zámky

Termín konání: 30-06-2019
Přednášející: Bc. et Bc. Tomáš Mariánek
19041
Cena: 520,- / 570,- Kč

Brno – Svitavy – Africké muzeum dr. Emila Holuba v Holicích (muzeum jednoho
z nejznámějších cestovatelů naší české historie, který se vydal na dvě velké výpravy do jižní
Afriky a pořídil zde rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku; Emil Holub vždy toužil
postavit vlastní africké muzeum, kde by tyto sbírky vystavoval, avšak až dlouho po jeho smrti
se jeho sen uskutečnil a v Holicích bylo založeno muzeum, kde můžeme společně obdivovat
sbírky exponátů a etnografickou práci muže, který žil svůj velký sen) – Opočno (návštěva
interiérů a exteriérů státního renesančního zámku Opočno, který vznikl přestavbou původně
gotického hradu v 16. století; nejvýznamnějšími majiteli byly rody Trčků z Lípy a Colloredo-
Mansfeld, po roce 1945 přešel zámek do vlastnictví státu a od roku 1993 je zámek předmětem
restitučních nároků potomků původního vlastníka zámku, rodu Colloredo-Mansfeld, kteří již
vlastní a spravují například zámek Dobříš ve středních Čechách; areál opočenského zámku včetně
zámeckého parku je jedinečným souborem památek dokládajících způsob života, vkus i myšlení
části české společnosti v průběhu pěti století) – Náchod (původní hrad spolu s městem založil

ve 13. století rytíř Hron z rodu Načeradiců na strategicky důležitém místě, kde se stará obchodní
zemská stezka spojující Prahu s Polskem zužovala do průsmyku nazvaného Branka; gotický
hrad byl na přelomu 16. a 17. století přestavěn na honosné knížecí sídlo v podobě renesančního
zámku, jež svou dnešní architektonickou podobu získal během přestaveb a interiérových úprav
v 17. a 18. století; mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, německý
knížecí rod Schaumburg-Lippe nebo italský rod Piccolominiů, jejichž rodovou portrétní galerii
nebo obrovský piccolominský sál uvidíme během společné prohlídky spolu s nespočtem dalších
zámeckých interiérů) – Svitavy – Brno.

Skupinové vstupné do všech objektů plné cca 380,- Kč, zlevněné cca 270,- Kč.
Odjezd v 6.15 hod, návrat do 20.15 hod.

Post Author: MVS ADMIN