Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku

Termín konání: 07-10-2018
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
č. 18080 (neděle)
Cena: 395,- / 420,- Kč

Brno – Moravský Krumlov (zastávka u poutní kaple sv. Floriána postavené na kopci Floriánek nad městem jako výraz poděkování za záchranu Antonína Floriána z Lichtenštejna. Stavba kaple byla zahájena v roce 1695 a dokončena v roce 1697. Další naší zastávkou bude zámek, který byl za Gundakara z Lichtenštejna přestavěn na rezidenční sídlo nového knížectví. Plány na honosné sídlo se rozplynuly po vpádu Švédů a devastaci města i zámku v letech 1645–1646. Kníže z Krumlova odešel na dolnorakouský zámek ve Wilfersdorfu a moravské sídlo přenechal synovi Ferdinadu Janovi, který zámek i město po roce 1653 začal opravovat za účasti Giovanniho Tencally. Poslední zastávkou ve městě bude Lichtenštejnská hrobka, kterou nechala postavit kněžna Marie Eleonora z Oettingen-Spielbergu svému manželovi knížeti Karlu z Lichtenštejna v roce 1789. V hrobce jsou pohřbeni i další členové rodu Lichtenštejnů. Posledně zde pohřbeným byl v roce 1908 Rudolf z Lichtenštejna, nejvyšší hofmistr císaře Františka Josefa I.) – Drnholec (zastávka u zámku vybudovaném na skalním ostrohu nad dnes již kvůli melioračním zásahům zaniklým meandrem řeky Dyje. Již ve 40. letech 13. století stával na jeho místě hrad, který koncem 14. století získali Lichtenštejnové. Ti v 16. století započali jeho přestavbu, která se nesla v duchu posílení obranyschopnosti proti tureckým nájezdům. Dobové prameny ho již v polovině 16. století uvádějí jako zámek) – Mikulov (město a předchůdce dnešního zámku patřily v letech 1249–1560 Lichtenštejnům. Ti zde měli hlavní rodové sídlo na Moravě. V rukou Lichtenštejnů zůstalo město a panství Mikulov do roku 1560, kdy byl prodán uherskému rodu Kerecsényů z Kerecséni. Ti ho byli nuceni prodat okolo roku 1570 Ditrichštejnům, kteří zde byli až do roku 1945. Zámek, kde Perchta se svým manželem bydlela, bude také naším mikulovským cílem) – Wilfersdorf (návštěva lichtenštejnského zámku, kde je v současnosti umístěno rodové muzeum. Na místě dnešního zámku stál ve středověku gotický hrad. Roku 1436 přešel hrad, který do té doby patřil pánům z Maissau, do vlastnictví rodu Lichtenštejnů, kteří ho přestavěli na čtyřkřídlý zámek obklopený vodním příkopem, baštami a předhradím. V té době zde žil kníže Gundakar se svou rodinou. Gundakar je zakladatelem rodové větve, která podnes žije v Lichtenštejnském knížectví. Proto je Wilfersdorf také považován za „rodový lichtenštejnský zámek“. Gundakar zde zemřel roku 1658. V letech 1713–1721 dal kníže Antonín Florián zámek přestavět architektem Janem Antonínem Ospelem) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 170,- / 120,- Kč + 10 €
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: administrator