Po stopách Přemysla Otakara II. na Moravském poli. 740 let již uplynulo od osudové bitvy u Suchých Krut

Termín konání: 25-08-2018
Přednášející: PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc.
č. 18062 (sobota)
Cena: 495,- / 520,- Kč / děti 390,- Kč

EXKURZE SE PRO MALÝ ZÁJEM NEUSKUTEČNÍ

Brno – Mikulov/Drasenhofen –Poysdorf – Wilfersdorf – Dürnkrut – Marchegg – Donaubrücke Hainburg -Hainburg an der Donau (město s velmi zachovalým středověkým opevněním z 13. století – hradby v délce 2,5 km, obranné věže, 3 městské brány; prohlédneme si historické centrum s radnicí, jejíž gotické přízemí ppochází ze 14. století, farním kostelem sv. Filipa a sv. Jakuba a další zajímavé architektonické památky – rokový morový sloup, pranýř, vídeňskou i uherskou bránu; připomeneme si, že 2. dubna 1252 došlo v hradní kapli sv. Pankráce ke sňatku moravského markraběte Přemysla s Markétou Babenberskou, čímž si Přemysl pojistil nároky na babenberské dědictví tj. Rakousy a Štýrsko, o které usiloval i uherský král Bela IV.) – Croissenbrunn (zastavíme se u památníku bitvy u Kressenbrunnu, v níž Přemysl Otakar II. – stal se českým králem po smrti Václava I. v září 1253 – porazil vojska krále Bely IV. a v rámci následujících mírových dohod získal za manželku Belovu vnučku Kunhutu – sňatek se konal v říjnu 1261 a poté slavnostní korunovace obou manželů v kostele sv. Víta na pražském hradě v prosinci 1261) – Marchegg (město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1268, prohlídka zbytků opevnění, pův. gotického kostela sv. Markéty, jehož raně gotická část pochází z doby Přemysla Otakara II..; exteriér zámku vybudovaného na místě původního hradu a zajímavé může být i pozorování početných hnízdišť čápů v blízkosti zámku, v jehož objektu byla v místním muzeu instalovaná expozice věnovaná době Přemysla Otakara II.) – Dürnkrut (prohlédneme si exteriér bývalého zámku, jenž vznikl přestavbami původního hradu, který zde byl vybudován již v polovině 11. století; zámek je od roku 1985 v majetku obce; po rozsáhlé rekonstrukci je od roku 1998 využíván jako radnice a kulturní centrum obce, nachází se tu i malé místní muzeum; dále se zastavíme u památníku. který připomíná osudovou bitvu u Suchých Krut 26. srpna 1278, v níž Přemysl Otakar II. padl a vítězem se stal císař Rudolf Habsburský. Výsledek tohoto střetnutí ovlivnil vývoj ve střední Evropě na celá další staletí) – Jedenspeigen (v místním zámku si můžeme prohlédnout expozici věnovanou tomuto historickému střetnutí českého krále s Rudolfem Habsburským) – Wilfersdorf – Poysdorf – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 14 €.
Odjezd 7.45 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: administrator