Po stopách tragické lásky

Termín konání: 18-03-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23012
Cena: 730,- / 780,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Mayerling (prohlídka nově vybudované expozice v karmelu Mayerling, kde v noci na 30. leden 1889 zemřel rakouský korunní princ Rudolf Habsbursko-Lotrinský (1858–1889). Bližší okolnosti nejsou dodnes vyjasněny, protože vídeňský dvůr dokumenty zničil a svědkové té doby byli zavázáni doživotním mlčením. Podle aktuálního bádání se zastřelil depresí trápený Rudolf, když nejdříve zastřelil jednou ranou do hlavy svou milenku, sedmnáctiletou baronesu Marii Vetserovou (1871–1889). Bývalý zámek byl po těchto tragických událostech přeměněn na klášter řádu bosých karmelitánek. Odtud nynější označení budovy jako karmel) – Heiligenkreuz (prohlídka údajně nejstaršího cisterciáckého kláštera, který od doby svého založení nepřetržitě funguje až dodnes a zároveň je údajně největším rakouským středověkým klášterem. Klášter byl založen v roce 1133 markrabětem Leopoldem III. z dynastie Babenberků. Kapitulní síň kláštera je jedním z nejvýznamnějších pohřebních míst v Rakousku, neboť jsou zde pohřbeni čtyři panovníci z rodu Babenberků, nejstarší rakouské panovnické dynastie: markrabě Leopold IV., vévoda Leopold V., vévoda Fridrich I. a vévoda Fridrich II. Bojovný. Jeho smrtí roku 1246 vymřel babenberský rod. V klášteře také tvořil sochař Giovanni Giuliani, který zde nalezl i místo posledního odpočinku. Zde také chtěli oba tragicky zemřelí milenci z Mayerlingu nalézt společné místo posledního odpočinku. Po prohlídce možnost individuálního oběda v klášterní restauraci. Poté si společně prohlédneme v exteriéru působivě umístěné kaple barokní křížové cesty, na níž se Giuliani také umělecky podílel. Vlastní křížová cesta je doplněna řadou soch světců křesťanského nebe. Nevynecháme ani hrob Mary Vetserové, kde dnešní putování po stopách tragické lásky zakončíme) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 20 /18 €.

Odjezd v 8.30 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN