Po stopách vévodů Jana Zhořeleckého, Albrechta z Valdštejna a vévodkyně Zaháňské na česko-lužicko-polské pomezí

Termín konání: 27-10-2021
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
21051
Cena: 2 500,- / 2 600,- Kč

27. – 30. 10. 2021 (středa – sobota)

1. den: Brno – Praha – Liberec – Frýdlant (původně hrad založený ve 13. století Ronovici, ve
2. polovině 16. století přestavěný Rederny na renesanční zámek, který po Bílé hoře odkoupil od
císaře Albrecht z Valdštejna, který pak užíval titulu vévody Frýdlantského. Po jeho zavraždění
získali zámek Clam-Gallasové. Prohlídka obytných místností, zbrojnice, sbírky obrazů aj.) –
Hejnice (nejvýznamnější poutní místo oblasti, barokní chrám Navštívení Panny Marie vybudovaný
k poctě sošky Madony ze 14. století; františkánský klášter z roku 1692) – Lázně Libverda
(nevelké lázně vybudované v letech 1786–1818 s minerálními prameny – Mariánský, Kryštofův,
Eduardův, Kyselka, Nový – využívané k léčbě pohybových, nervových a srdečních onemocnění)
– Libverda (ubytování).

2. den: Libverda – Zaháň (historické slezské město a centrum jednoho z bývalých slezských
knížectví, výrazně poškozené za 2. světové války; nejvýznamnější památkou je zámek, barokně
přebudovaný za Albrechta z Valdštejna, který byl po určitou dobu i vévodou Zaháňským. V 18.
století zámek i titul zakoupený Petrem Bironem, vévodou Kuronským, po němž připadl jeho
nejstarší dceři Kateřině Vilemíně, známé z románu Babička – prohlídka města) – Bad Muskau
(mimořádně cenný krajinný park se zrekonstruovaným neorenesančním zámkem na polsko-
-německém pomezí – pam. UNESCO) – Zhořelec (město založené jako jedno z center Horní
Lužice v letech 1210–1220 na místě staršího osídlení, po rozsáhlé rekonstrukci nyní s množstvím
renesančních a barokních domů na náměstích Obermarkt a Untermarkt; impozantní pětilodní
chrám St. Peter a St. Paul aj. Prohlídka města, možnost občerstvení) – Liberec (ubytování).

3. den: Liberec – Ojvín (prohlídka malého městečka v romantické krajině pod zříceninami
středověkého hradu – možnost kratších výletů nebo návrat do Žitavy úzkokolejnou železnicí)
– Žitava (prohlídka středověkého hornolužického města s krásně zachovalým historickým
jádrem – možnost občerstvení) – Liberec (ubytování).

4. den: Liberec – Grabštejn (hrad ze 13. století, renesančně přestavěný v 16. století, po 2. světové
válce zkonfiskovaný Gallasům a předán do užívání armádě, nyní zrekonstruovaný – pokoje
majitelů, služebnictva, panských úředníků, cenná kaple s renesanční výmalbou) – Lemberk (hrad
založený už v 1. polovině 13. století Havlem z rodu Markvarticů, důvěrníkem krále Václava I.,
jehož manželka Zdislava se zasloužila o založení dominikánských klášterů v Turnově a Jablonném
v Podještědí; jako vdova se stala řeholnicí a byla svatořečena v roce 1995. Nejcennější je tzv.
Bajkový sál z r 1610 se stropem obsahujícím 77 desek s tematikou Ezopových bajek) – Jablonné
v Podještědí (bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy) – Praha – Brno.

Ubytování na 3 noci se snídaní ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím 2 500,- Kč.

Závazné přihlášky do 31. 5. 2021. Do tohoto termínu je nutno uhradit celou částku za
ubytování!

Vstupné cca 450,- / 320,- Kč, 30,- / 15,- Zl., 20,- / 10,- €.
Odjezd ve středu 27. 10. v 6.15 hod., návrat v sobotu do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN