Po zemi i pod zemí Kutnou Horou

Termín konání: 08-11-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2056
Cena: 590,- / 650,- Kč

Brno – po dálnici D1 – Kutná Hora – Sedlec (prohlídka nejstaršího katedrálního chrámu střední Evropy (1320) zasvěcenému Nanebevzetí Panny Marie a sv. Janu Křtiteli, který je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se světoznámou sedleckou kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna neznámým tzv. Mistrem sedleckého chrámu v letech 1290–1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky. Tento styl zvýrazňuje výšku a subtilnost stavby, čemuž odpovídá také jedinečný skrytý opěrný systém. Chrám byl přestavěn v duchu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim Aichlem v roce 1709. V Sedlci nemůžeme minout ani světoznámou kostnici, která je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci. Byl vystavěn ve 14. století jako karner – skládá se ze dvou kaplí postavených nad sebou – a podle nejnovějších průzkumů se spolu s dalšími stavebními součástmi opatství snažil přiblížit svým jeruzalémským vzorům. Poté, co podle pověsti jeden ze sedleckých opatů, který do Jeruzaléma cestoval s diplomatickým poselstvím, přivezl z hakeldamského pole hrst hlíny a rozprášil ji na klášterním hřbitově, stal se tento hřbitov takzvaným Svatým polem, nejstarším ve střední Evropě. Když v roce 1784 císař Josef II. rušil kláštery, zanikl i sedlecký klášter a hřbitovní kostelík se dostal do držení rodu Schwarzenberků. Jejich stavební mistr František Rint z České Skalice provedl v roce 1870 mimořádně nápaditě výzdobu podzemní kaple pomocí kostí a lebek ze zmíněných pyramid) – Kutná Hora (město, dnes na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, proslavila těžba stříbrných rud. Návštěvníci města si mohou prohlédnout část středověkého důlního díla – středověkou odvodňovací štolu, kde jsou zachovány stopy po práci želízky, podobně jako drobné výklenky, kam horníci vkládali své kahany. Bohatství města vzešlé z těžby stříbra a ražení pražských grošů se odrazilo také ve velkolepé stavbě chrámu sv. Barbory – klenotu pozdní gotiky a jedné ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách. Počátky stavby, které sahají do druhé poloviny 14. století, jsou spojeny s věhlasnou parléřovskou hutí. Na její činnost navázala svou prací řada dalších geniálních umělců a stavitelů, mimo jiné i slavný Benedikt Rejt) – Brno.

Vstupné cca 340,- / 280,- Kč.

Odjezd v 7.30 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN