Po zemi i pod zemí Kutnou Horou

Termín konání: 18-09-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21035
Cena: 610,- / 660,- Kč

Brno – po dálnici D1 – Kutná Hora (město, dnes na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO, proslavila těžba stříbrných rud. Návštěvníci města si mohou prohlédnout část
středověkého důlního díla – středověkou odvodňovací štolu, kde jsou zachovány stopy po práci
želízky, podobně jako drobné výklenky, kam horníci vkládali své kahany. Bohatství města vzešlé
z těžby stříbra a ražení pražských grošů se odrazilo také ve velkolepé stavbě chrámu sv. Barbory
– klenotu pozdní gotiky a jedné ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách. Počátky stavby, které
sahají do druhé poloviny 14. století, jsou spojeny s věhlasnou parléřovskou hutí. Na její činnost
navázala svou prací řada dalších geniálních umělců a stavitelů, mimo jiné i slavný Benedikt Rejt)
– Sedlec (prohlídka nejstaršího katedrálního chrámu střední Evropy (1320) zasvěcenému
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Janu Křtiteli, který je konventním chrámem bývalého nejstaršího
cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se světoznámou sedleckou kostnicí
tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála byla vystavěna neznámým
tzv. Mistrem sedleckého chrámu v letech 1290–1320 a kombinuje severofrancouzskou
gotickou katedrální architekturu s německými prvky. Tento styl zvýrazňuje výšku a subtilnost
stavby, čemuž odpovídá také jedinečný skrytý opěrný systém. Chrám byl přestavěn v duchu
barokní gotiky Janem Blažejem Santinim Aichlem v r. 1709. V Sedlci nemůžeme minout ani
světoznámou kostnici, která je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl
původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci. Byl vystavěn ve 14. století jako karner – skládá
se ze dvou kaplí postavených nad sebou – a podle nejnovějších průzkumů se spolu s dalšími stavebními
součástmi opatství snažil přiblížit svým jeruzalémským vzorům. Poté, co podle pověsti
jeden ze sedleckých opatů, který do Jeruzaléma cestoval s diplomatickým poselstvím, přivezl
z hakeldamského pole hrst hlíny a rozprášil ji na klášterním hřbitově, stal se tento hřbitov takzvaným
Svatým polem, nejstarším ve střední Evropě. Když v roce 1784 císař Josef II. rušil kláštery,
zanikl i sedlecký klášter a hřbitovní kostelík se dostal do držení rodu Schwarzenberků. Jejich
stavební mistr František Rint z České skalice provedl v roce 1870 mimořádně nápaditě výzdobu
podzemní kaple pomocí kostí a lebek ze zmíněných pyramid) – Brno.
Vstupné cca 420,- / 320,- Kč.
Odjezd v 6.30 hod., návrat do 19.45 hod.

Post Author: MVS ADMIN