Podzemní Vídeň a adventní trhy

Termín konání: 21-11-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2057
Cena: 560,- / 620,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (rakouské hlavní město nabízí svým návštěvníkům řadu památek – kostely, kláštery, paláce, měšťanské domy či parky. Těm, kteří už měli možnost se s nimi seznámit, nabízí však víc – to co je skryto pod úrovní terénu – památky ukryté pod zemí. Navštívíme a s místním průvodcem si prohlédneme kryptu pod kostelem sv. Michala. První pohřby jsou zde doloženy už okolo roku 1350; od té doby zde našlo místo posledního odpočinku na 4 000 Vídeňanů. Krypta dokonce svým půdorysem zasahuje i mimo zdi kostela. S kultem mrtvých je spojen i samotný kostel, neboť zde byly vůbec poprvé na světě veřejně provedeny části slavného Mozartova Requiem. Ještě významnější, a to nejen pro Vídeň, ale pro celou bývalou monarchii, je krypta pod dómem sv. Štěpána. Nacházejí se zde jak krypty biskupů, z nichž dosud poslední je známý rakouský kardinál Franz König, který zemřel roku 2004 v 98 letech, tak prostory, kde jsou uchovávány nádoby s vnitřními orgány členů habsburské rodiny, sarkofágy či ostatky Vídeňanů ze zrušeného hřbitova přiléhajícího ke katedrále. Neméně zajímavá je kaple sv. Virgila pocházející z let 1220–1230. Okolo roku 1246 byla kaple opatřena malbami. Po mnoha dějinných peripetiích se na kapli zapomnělo. Znovu objevena byla až v roce 1973 při pracích souvisejících s hloubením a výstavbou vídeňského metra a nyní, po dalším restaurování, je opět přístupná veřejnosti. Ve volném čase lze také navštívit některé z dalších muzeí či galerií či některého z adventních trhů v centru města. Exkurzi je možno též využít k individuální dopravě do Vídně a zpět) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné cca 25 €.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN