Podzimní den u „Kinských“

Termín konání: 25-10-2020
Přednášející: PhDr. Ludvík Vaverka
2054
Cena: 430,- / 490,- Kč

Brno – Žďár nad Sázavou (prohlídka zámeckého areálu a bývalého cisterciáckého kláštera. Navštívíme unikátní Muzeum nové generace, které je držitelem ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Není to jen muzeum, ale je to klíč k pochopení celého areálu bývalého kláštera – dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou, Zelené hory i širokého okolí. Dostanete sluchátka s audioprůvodcem a příjemné hlasy cisterciáckého mnicha a holčičky z naší doby vás budou provázet celou expozicí. Jedinečné multimediální prvky vás doslova vtáhnou do děje. Dále si prohlédneme sochařská i malířská díla ze sbírek Národní galerie (Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký, Maxmilián Brokof aj.). V rámci vstupenky „Po stopách Santiniho a Umění baroka“ navštívíme s průvodcem cisterciácký konventní kostel, srdce celého kláštera – Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše – bazilika minor. Hlavní loď je druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě po Velehradě; třípatrovou zvonici, která slouží i jako ubytování; barokní prelaturu, osobní sídlo opata, kde můžete obdivovat rozsáhlou nástropní malbu z 18. století, která dosud nemusela být restaurována; barokní konírny zřízené v roce 1727; historické sádky na chov ryb, staré jako klášter. Procházkou okolo rybníka Konvent, dojdeme až k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO. Volno na občerstvení) – Bystřice nad Pernštejnem (procházka okolo Olšiakovy plastiky zubra a Pohádkovou alejí volně přístupným Bystřickým parkem miniatur, který se postupně rozrůstá a uvidíme miniatury některých hradů a klášterů Vysočiny – Porta coeli, Pernštejn, Zubštejn) – Brno.

Chůze cca 5 km.

Vstupné cca 300,- / 200,- Kč.

Odjezd v 7.30 hod., návrat do 18.30 hod

Post Author: MVS ADMIN