Poklady kláštera Klosterneuburg a 13. Mezinárodní výstava orchidejí

Termín konání: 11-03-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23010
Cena: 650,- / 700,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň-Klosterneuburg (návštěva 13. Mezinárodní výstavy orchidejí, která je rozlohou 2000 m2 výstavní plochy největší svého druhu v Rakousku. Výstava se koná až po 4 letech způsobených kovidovou pandemií a probíhá v areálu augustiniánského kláštera, který byl založený v roce 1114. Klášterní kostel Panny Marie byl vysvěcený roku 1136 – původně románská trojlodní bazilika – a byl barokně upravený a následně restaurovaný v novorománském slohu; klášterní budovy, zejm. císařský trakt byl vybudován v letech 1730–1740. Kromě historické oranžerie navržené Josephem Georgem Kornhäuselem (1782–1860), s jehož architektonickými realizacemi se můžeme setkat rovněž na jižní Moravě, bude část výstavy probíhat také ve vyhřívaném stanu postaveném v konventní zahradě. Na výstavě je možno zakoupit kromě vlastních orchidejí také nádoby a další pomůcky nezbytné pro pěstování těchto exotických rostlin. V samotném klášteře se projdeme jeho historií přesahující více než 900 let. Navštívíme středověký ambit i barokní pokoje císaře Karla VI., otce Marie Terezie, který klášter přebudoval podle vzoru španělského El Escorialu. Nevynecháme ani impozantní Mramorový sál nebo vysoký sedmiramenný svícen, který augustiniánům darovala Anežka Babenberská, dcera zakladatele kláštera Leopolda III. Babenberského, který je v klášteře pochován a kterého katolická církev uctívá jako světce a celá země jako svého patrona. Špičkovým dílem románského umění je Verdunský oltář, zlatnická práce z roku 1181 složená z 51 smaltovaných desek s výjevy ze Starého a Nového zákona. Prohlídka vrcholí v opatském kostele přestavěném Karlem VI. v barokním slohu. Společníkem nám bude audioprůvodce v češtině. Vstupenka opravňuje také k prohlídce dalších expozic: klenotnice s honosnými předměty uměleckého řemesla, jako je např. tzv. svatá koruna Rakouska – rakouská arcivévodská koruna, a opatského muzea představující průřez uměleckohistorickými sbírkami kláštera od gotické deskové malby až po církevní umění 20. a 21. století. Bude-li v klášteře zrovna probíhat sezónní výstava, platí vstupenka i na ni. Mezi prohlídkami se můžeme občerstvit buď přímo v klášteře nebo využít nabídku restaurací v nedalekém historickém centru Klosterneuburgu) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné do kláštera, včetně českého audioprůvodce, plné cca 14 €. Vstupné na výstavu orchidejí nebylo v době přípravy katalogu exkurzí MVS ještě zveřejněno. Odhadovaná výše na základě vstupného z předchozí výstavy je cca 13 €.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN