Pouť západními Čechami až do Aše s výletem do Bavorska

Termín konání: 10-10-2024
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
24043
Cena: 2 900,- / 3 000,- Kč

10. – 13. 10. 2024 (čtvrtek–neděle)

  1. den: Brno – D1 – Praha – zámek a pivovar Chyše (historie sídla se píše od 12. století od původního gotického hradu, později renesančního a barokního zámku, přestavěného ve stylu anglické gotiky; zámek však nejvíce proslavil Karel Čapek, který zde působil jako domácí učitel v roce 1917 a zvěčnil ho ve svých dílech Krakatit nebo Věc Makropulos; projdeme nádhernými interiéry včetně sálu se stropní malbou od největšího mistra českého baroka Petra Brandla, rozsáhlým zámeckým parkem a zavítáme i na exkurzi do zámeckého pivovaru, který byl v roce 2006 opravený otevřen veřejnosti a zároveň byla po 74 letech obnovena výroba piva, které se vaří dle staročeských receptur s použitím nejkvalitnějších českých a moravských sladů, žateckého chmele a přírodní jiskrné vody z Doupovských hor; součástí exkurze bude pochopitelně i samotná ochutnávka místního piva) – hrad Hartenštejn (projdeme se na zříceninu mohutného hradu u vesnice Bochov, který je vrcholným představitelem nejpromyšlenějších kombinací vyspělé aktivní dělostřelecké obrany s bateriovými věžemi a náleží tak k vrcholným projevům české fortifikační architektury doby pozdní gotiky, kdy svým významem přesahuje rámec Čech; zrekonstruovaná Karlovarská věž hradu Hartenštejn dnes slouží jako rozhledna, na kterou se budete moct dostat a prohlédnout si nádhernou krajinu Doupovských hor a Karlovarského kraje z výšky) – důl Jeroným (důl je významnou hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v 15 a 16. století, dostupné prameny uvádějí, že o Čisté jsou zmínky již ve 13. století; zájem těžařů byl tehdy zaměřen na těžbu cínové rudy, podle odhadů poskytl důl za celou svoji historii asi 500–700 tun cínu; po druhé světové válce bylo město v rámci řešení německé otázky vylidněno v důsledku odsunu obyvatel německé národnosti a celá oblast se stala vojenským prostorem) – Mariánské Lázně (ubytování).
  2. den: Mariánské Lázně – Pomezí nad Ohří/Schirnding – Bayreuth (dnes se podíváme do největšího města regionu Horní Franky v Bavorsku s více než 70 tisíci obyvatel, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s hudbou a jménem skladatele Richarda Wagnera; v historickém přírodním parku před branami města navštívíme Ermitáž – starý zámek, jehož stavba byla inspirována stavbami francouzského krále Ludvíka XIV. a později hraběnkou Vilemínou přebudována v požitkářské sídlo, kde dnes můžeme obdivovat skvostné interiéry, ale i vnitřní jeskyni, vodní hrátky a pohádkovou oranžérii se slunečním chrámem boha Apollóna; po návštěvě zámku se přesuneme do okouzlujícího historického centra a podíváme se na historické památky – kostel Nejsvětější Trojice, rokokový Nový zámek bayreuthských markrabat s rozlehlými nádhernými zahradami Hofgarten, Starý zámek v zahradách, kde vládnoucí rodina hledala útočiště před ruchem dvora, zámecký kostel s osmibokou zvonicí a také nejkrásnější dochované barokní divadlo v Evropě, tzv. Markraběcí operní dům, který dala postavit v letech 1744-1748 princezna Vilemína Pruská, skladatelka a manželka markraběte Frederika z Bayreuthu, a který od roku 2012 je na seznamu světového dědictví UNESCO) – Schirnding/Pomezí nad Ohří – Mariánské Lázně (ubytování).
  3. den: Mariánské Lázně – hrad Neuburg (nejstarší památka na Ašsku a nejzápadnější hrad na nynějším českém území byl založen na přelomu 12. a 13. století švábskými rytíři z Neubergu a nikdy neměl české jméno; poté, co zámek v roce 1902 vyhořel a již nebyl nikdy rekonstruován, zachovala se pouze nádherná zřícenina se štíhlou okrouhlou věží o výšce 22 metrů) – rozhledna Háj u Aše (vrchol je nejvyšším bodem české části Smrčin, stojí na něm nejzápadněji položená rozhledna v ČR a jedna z našich nejmohutnějších vyhlídkových staveb, postavená v letech 1902-1904 a pojmenovaná po říšském kancléři Ottovi von Bismarckovi; ze čtyř pater rozhledny, kam vede 122 schodů, uvidíte ale krásy Karlovarského kraje a přilehlé části Německa) – (návštěva nejzápadnějšího města Česka vklíněného mezi německé Sasko a Bavorska; projdeme se centrem města k radnici, jedinému pomníku Martina Luthera na našem území, novorenesančnímu kostelu sv. Mikuláše a poté navštívíme budovu Národopisného a textilního muzea v místním Zámečku, které má skoro 30 000 kusů sbírkových předmětů týkajících se historie tradiční textilní výroby v ašské oblasti – uvidíme zde textilní stroje, světově unikátní sbírku 25 000 kusů rukavic a nadšené cestovatele určitě zaujme i rozsáhlá evidence kamenných křížů, božích muk, smírčích křížů a kamenů z celé České republiky) – hrad Vildštejn (historie mohutného hradu na žulové skále sahá až do roku 1166, zachovalý románský hrad byl osídlen až do 19. století; moderní historie se píše od začátku 21. století, kdy byla hradní budova celá zrekonstruovaná a dnes nabízí návštěvníkům muzeum hasičské techniky, muzeum vězeňství se žalářem, středověkou hodovnu, královský sál, románskou kapli či hradní vinotéku; v románské kapli se pak nachází archeologická expozice o dějinách hradu s ostatky zazděné Bílé paní) – Národní přírodní rezervace SOOS (další naší zastávkou bude tzv. český Yellowstonský park – oblast historického Sooského lesa o rozloze 221 ha, která byla za národní přírodní rezervaci prohlášena roku 1964; naleznete zde rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde z takzvaných mofet vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý; objevovat tuto jedinečnou rezervaci budeme po 1,2 kilometru dlouhé naučné stezce, která vede po dně vyschlého jezera kdysi dávno plného minerální vody; kromě procházky se podíváme i do geoparku a muzea s expozicemi Příroda a ptačí svět Chebska, Příroda Soosu nebo paleontologickou expozicí Dějiny Země s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti) – Františkovy Lázně (zdejší prameny byly známé už ve středověku, kdy se kyselka donášela do Chebu a prodávala se jako stolní voda; město i lázně vznikly teprve roku 1793 z nařízení císaře Františka I. a díky jednotné klasicistní architektuře mají lázeňští hosté dodnes pocit, jako by se vrátili do starých časů; projdeme se centrem lázní s řadou empírových a klasicistních budov, umístěným uprostřed krásných parků a lesoparků, zavítáme k nejznámějším pramenům a lázeňským pavilonům, které patří mezi nejkrásnější stavby a zároveň symboly Františkových Lázní zapsaných na seznamu UNESCO) – Mariánské Lázně (ubytování).
  4. den: Mariánské Lázně – rozhledna Salingburg ve Františkových Lázních (malá pseudogotická rozhledna je napodobeninou středověkého hradu a byla postavena v roce 1906 díky místním radním a Zkrášlovacímu spolku, který se rozhodl postavit rozhlednu, které už tehdy byly velmi populární a většina lázeňských měst je již měla) – Národní přírodní památka Komorní hůrka (nejmladší sopka na území Českého masivu, která vznikla na dně již vysychajícího slaného jezera rozkládající se v dnešní Chebské a Sokolovské pánvi a naposledy byla činná podle odhadů vědců na počátku čtvrtohor, tedy před milióny let; o její průzkum se zasloužil také německý básník Johann Wolfgang Goethe; projdeme krátkou nenáročnou naučnou stezku se třemi zastaveními až na vrchol Komorní hůrky, který dnes dosahuje výšky 503 m n. m.) – hrad Seeberg / Ostroh (Seeberg patří mezi nejstarší hrady na Chebsku, byl postaven během německé kolonizace Chebska na konci 12. století některým z nesvobodných služebníků císaře Friedricha Barbarossy tzv. ministeriálů; po připojení k Čechám věnoval Karel IV. hrad roku 1349 městu Cheb, dnes patří Seeberg Františkovým Lázním; čekají na nás rozsáhlé expozice o dějinách hradu, výstava panenek, černá kuchyně či prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu, které jsou naopak věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova v 19. století) – hrad a zámek Libá (téměř neznámá, ale velmi zajímavá památka pouze 1,5 km od hranic s Německem; původní hrad vznikl ve 13. století díky rodem Liebensteinů, od nichž taky získal pozdější české jméno; přes pohnutou historií a chátrání objektu je dnes část interiéru zpřístupněna díky expozici s názvem Běh času, která představuje architektonický vývoj a je rozdělená na tři části – první mapuje 750 let hradu a zámku v Libé, druhá 7,5 roku oprav a třetí je zaměřená na budoucnost; k zajímavostem hradu patří vedle zrestaurovaných vnitřních prostor, které si prohlédneme, i věž s kruhovým půdorysem nebo tajemné sklepení) – Pomezí nad Ohří/Schirnding – poutní kostel Nejsvětější Trojice u Waldsassenu (navštívíme proslulou Dientzenhoferovu kapli na 628 m vysokém kopci Glasberg, která patří k nejneobvyklejším církevním stavbám v Německu; původ kostela a poutě sahá podle tradice až do doby založení kláštera Waldsassen kolem roku 1133, nicméně současný svatostánek byl postaven dle vlastního projektu tohoto německého stavitele a architekta až koncem 17. století; uvnitř kostela je mistrovsky znázorněna božská sv. Trojice jako architektonický symbol, ve všech stavebních částech dominuje v tomto božím chrámu číslo tři) – Schirnding/Pomezí nad Ohří – poutní areál Maria Loreto Starý Hrozňatov (kousek od Chebu se podíváme do pozoruhodného areálu Lorety s poutním kostelem sv. Ducha, jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i v Německu; ves Starý Hrozňatov se prvně připomíná k roku 1217, kdy byl v hladomorně věže tamního hradu patřícího k chebské falci, umořen hlady blahoslavený Hroznata; poutní místo nechal pak postavit po roce 1664 rektor jezuitské koleje Jan Jiří Dasselmann, podle Lorety v Itálii, kam byl údajně přenesen z Nazaretu dům Panny Marie) – Praha – D1 – Brno.

Ubytování s polopenzí v hotelu ve dvoulůžkových pokojích v Mariánských Lázních v ceně 3 700,- Kč. Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 350,- Kč/1 noc. Počet těchto pokojů je omezen.

Volný vstup do hotelového bazénu.

Přihlášky nejpozději do 30. 4. 2024. Do tohoto data ne nutno uhradit celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!

Vstupné cca 1 100,- / 900,- Kč + 15 €.

Odjezd od Janáčkova divadla 10. 10. 2024 v 5.15 hod., návrat 13. 10. 2024 do 21.45 hod.

Lektor: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek

Post Author: MVS ADMIN