Poutní areál Svatá Hora u Příbrami a zámek Dobříš

Termín konání: 09-02-2020
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
2004
Cena: 740,- / 790,- Kč

Brno – po D1 směr Praha – Dobříš (prohlídka zámeckých interiérů zařízených ve stylu rokoka
a klasicismu dokumentující život předků rodu Colloredo–Mansfeld. V roce 1942 zámek
vyvlastnili nacisté a sloužil jako sídlo říšského protektora. V roce 1945 jej získal československý
stát a od té doby až do devadesátých let 20. století sloužil Svazu českých spisovatelů jako
Domov spisovatelů. Na tuto dobu zde upomíná rovněž jeden z dobově zařízených hostinských
pokojů. V roce 1991 na zámku přebývala po návratu z emigrace česká herečka Adina Mandlová.
Po prohlídce bude čas na individuální prohlídku galerie obrazů ve vlastnictví Colloredo–Mansfeldů
– italští mistři 18. a 19. století, event. dalších zpřístupněných prostor zámku nebo oběd
v zámecké restauraci) – Příbram (komentovaná prohlídka poutního areálu Svatá Hora, během
níž navštívíme baziliku Nanebevzetí Panny Marie ukrývající milostnou sošku Panny Marie
Svatohorské, navštívíme ambity postavené v letech 1659–1670 podle návrhu stavitele Carla
Luraga. Nároží ambitů uzavírají osmiboké kaple, které budou rovněž předmětem našeho zájmu.
Bohatá historie místa je dokumentována ve Svatohorském muzeu, které rovněž neunikne naší
pozornosti. Muzeum je mj. věnováno také sošce Panny Marie Svatohorské a jejím šatičkám,
obdobně jako např. u Pražského Jezulátka. Prohlídka muzea končí u paty objevené barokní pece,
kde je možné shlédnout její zrekonstruovaný stav. U pece jsou vystaveny plotny, na kterých se
pekly hostie a oplatky) – Praha a následně po D1 – Brno.
Vstupné cca 390,- / 270,- Kč.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN