PPP aneb Pestrá paleta památek při jižní hranici naší země a pár doušků navrch

Termín konání: 18-04-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21010
Cena: 450,- / 490,- Kč

Brno – okolo Pohořelic – Slup (prohlídka renesančního velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními
koly a mlýnským náhonem – dnes národní kulturní památky. V roce 2009 zde byla otevřena
nová expozice Vývoj mlynářství, za kterou Technické muzeum v Brně získalo 1. místo v soutěži
Gloria musaealis. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si prohlédneme
čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové
mlýnské složení. Technickou památkou je také Krhovicko-jaroslavický náhon, na kterém
mlýn leží. V současné době dosahuje délky přes 30 km) – Šatov (prohlídka pěchotního srubu
vzniklého jako součást československého opevnění budovaného při jižní hranici státu v letech
1935–1938 s původní výzbrojí a výbavou, kterou zde armáda používala v letech 1960–1999.
Technické muzeum v Brně od roku 2006 provozuje pěchotní srub MJ – S3 Zahrada, kde probíhají
pravidelné prohlídky s průvodcem. Srub je uveden do podoby z osmdesátých let. V areálu
čs. opevnění dále můžete vidět řopík vz. 37, protitankové a protipěchotní překážky či závoru
Ippen s hraničním sloupem. Instalovány jsou i exponáty dokumentující historii železné opony
z let 1948–1989, a to strážní věž bývalé Pohraniční stráže či repliky signální stěny a EZOH
(elektrického zařízení ochrany hranic) – Louka u Znojma (volno na oběd v blízkosti kláštera.
Prohlídka zpřístupněných částí premonstrátského kláštera založeného v roce 1190, který dnes
částečně využívá vinařská společnost Znovín Znojmo, zahrnuje přivítání v návštěvnickém centru
společnosti, prohlídku obrazové galerie, románské krypty, bednářského a vinařského muzea,
štukových sálů a sklepů. Součástí prohlídky jsou i „zapomenuté“ prostory za štukovými
sály s některými pozůstatky působení vojáků v minulém režimu a také nově rekonstruované
prostory dalšího patra kláštera s nádhernými sály a zajímavou atmosférou. V průběhu prohlídky
ochutnáme pět vzorků znovínského vína. Každý návštěvník získá stylový suvenýr – „skleničku
na víno“. Abstinenti obdrží lahvičku vína o obsahu 0,187 l.).
Zájemci o rezervaci místa v restauraci se nahlásí v kanceláři MVS do 18. 3. 2021.
Vstupné cca 320,- / 280,- Kč.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 17.45 hod.

Post Author: MVS ADMIN