Pražské kláštery III.

Termín konání: 27-03-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22010
Cena: 860,- / 910,- Kč

Brno – po D1 – Praha (komentovaná prohlídka bývalé jezuitské koleje Klementinum zahrnující Barokní knihovní sál, barokní perlu mezi knihovnami s překrásnou freskovou výzdobou a několika historicky cennými glóby, Meridiánovou síň, která byla dříve využívána pro přesné určování poledne, Astronomickou věž, která je vysoká 68 metrů a je z ní nádherný výhled na historické centrum Prahy do všech světových stran. Na prohlídkové trase je také vystaveno faksimile Vyšehradského kodexu, se kterým se můžeme vyfotografovat. Po Pražském hradě je Klementinum druhým nejrozsáhlejším stavebním celkem v Praze. Je sídlem Národní knihovny České republiky, která areál s výjimkou jeho kostelů spravuje. Klementinum patří mezi národní kulturní památky České republiky a zaujímá významné postavení v dějinách meteorologie. Zdejší meteorologická pozorování začala v polovině 18. století a systematicky jsou zaznamenávána od roku 1775, což z nich činí nejdelší souvislou řadu pozorování ve střední Evropě. Stavební aktivity jezuitů můžeme zaznamenat také na druhém vltavském břehu, kde navštívíme jednu z nejcennějších barokních staveb severně od Alp a nejznámější barokní kostel v Praze, chrám sv. Mikuláše. Na stavbě, která se realizovala přibližně sto let, se podílely tři spřízněné generace velkých barokních architektů – otec, syn a zeť: Kryštof Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago. Kopule chrámu má v průměru obdivuhodných
20 m, vnitřní výška do vrcholu lucerny je téměř 57 m, což představuje nejvyšší pražský interiér. Zajímavostí i osobitostí podtrhující výtvarný účinek stavby je bezprostřední spojení přilehlé štíhlé věže – zvonice – a masivní kopule. Obě jsou stejně vysoké – 79 m. Stavbu zvonice, patřící na rozdíl od chrámu městu, dokončil v rokokově zdrobnělých formách po Dientzenohoferově smrti Anselmo Lurago. Zvonice z r. 1755, která sloužila zároveň i jako požární hláska, byla poslední hlásnou věží v Praze. Od 60. let 20. století sloužila jako pozorovatelna Státní bezpečnosti pro sledování západních ambasád sídlících v okolí věže. Při naší návštěvě si prohlédneme jak vlastní chrám, tak i Prahu z ochozu zvonice.

Exkurzi je možno využít i k individuální cestě do Prahy) – po D1 – Brno.
Vstupné cca 550,- / 370,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN