Předvánoční Vídeň

Termín konání: 04-12-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21054
Cena: 630,- / 680,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (zastávka v areálu Schönbrunnu – možnost nákupu
u stánků s vánočním zbožím na zámeckém nádvoří, procházka parkem, přejezd k Hornímu
Belvederu, kde jsou rovněž umístěny stánky s vánočním zbožím, procházka zámeckým parkem
k Dolnímu Belvederu do centra – návštěva vánočních trhů na náměstí Marie Teresie a u radnice,
individuálně možnost procházky na adventně vyzdobené Příkopy, individuálně návštěva
některé muzejní instituce či výstavy v centru) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN