Předvánoční Vídeň

Termín konání: 01-12-2019
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
19071
Cena: 510,- / 560,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (zastávka v areálu Schönbrunnu – možnost nákupu u více
než 80 stánků s vánočním zbožím na zámeckém nádvoří, individuální návštěvy císařského
zámku či procházky parkem, přejezd k Hornímu Belvederu, kde jsou rovněž umístěny stánky
s vánočním zbožím, procházka zámeckým parkem k Dolnímu Belvederu do centra – návštěva
vánočních trhů na náměstí Marie Teresie a u vídeňské radnice. Ve volném čase možnost
procházky na adventně vyzdobené Příkopy – příležitost zahřát se horkým punčem, nebo navštívit
některé muzejní instituce či výstavy v centru města) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN