Proslulá i neobjevená místa Krkonoš a Jizerských hor z české i polské strany

Termín konání: 18-07-2024
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
24034
Cena: 2 700,- / 2 800,- Kč

18. – 21. 7. 2024 (čtvrtek–neděle)

  1. den: Brno – Svitavy – Hradec Králové – Rokytnice nad Jizerou (z malebného horského městečka, tzv. vstupní brány do Jizerských hor a Krkonoš, se vydáme po naučné stezce Okolí Rokytnice k soustavě snad nejkrásnějších vyhlídek Jizerských hor v lesoparku Stráž, kde zavítáme na teprve v roce 2021 otevřené vyhlídky s názvy Liška, Medvěd, Ovce a nejvýše položenou Horník) – Paseky nad Jizerou (uprostřed krásné horské přírody zavítáme do Krkonošského muzea s expozicí Památník zapadlých vlastenců, který vznikl v roce 1958 zásluhou několika místních nadšenců původně jako literární památník věnovaný památce houslaře a učitelského pomocníka Věnceslava Metelky, jehož osobností se inspiroval Karel Václav Rais ve svém románu Zapadlí vlastenci; dnes je památník nově otevřený po rekonstrukci trvající několik let) – Harrachov (nejznámější turistické středisko západních Krkonoš se proslavilo především díky sportovnímu areálu s několika skokanskými můstky, kde se konaly závody světového poháru v letech na lyžích i mistrovství světa; my se dnes podíváme nejen ke skokanským můstkům, ale navštívíme i místní sklárnu Novosad, založenou na počátku 18. století, která se řadí mezi nejstarší v Česku a dodnes se tu tradičním způsobem vyrábí nejen luxusní nápojové a užitkové sklo, ale i křišťálové lustry; při prohlídce navštívíme historickou brusírnu a muzeum skla, součástí komplexu je i minipivovar s restaurací, z níž lze přes prosklenou stěnu sledovat skláře při práci) – Mumlavský vodopád (z okraje Harrachova se projdeme k jednomu z nejpůsobivějších vodopádů na našem území, tvořenému až 12 m vysokým skalním stupněm, který se rozprostírá po celé šířce řeky Mumlavy; přepadávající voda spolu s pohybujícími se kamínky vytváří pod vodopádem 2 tzv. evorzní hrnce, velké okrouhlé prohlubně, místně nazývané jako Čertova oka) – Rozhledna Štepánka (nádherná novogotická rozhledna z 19. století je nejstarší rozhlednou Jizerských hor a stojí na vrcholu Hvězda; výhled z rozhledny je opravdu krásný – za pěkného počasí můžeme spatřit západní Krkonoše, údolí Desné a Kamenice, roztroušenou zástavbu horských chalup až k přehradě Souš a hoře Jizeře v pozadí) – Kořenov (největší horská obec u nás rozkládající se po obou březích Kořenovského potoka; v centru obce stojí zdaleka viditelný symbol této oblasti – osmiboká Tesařovská kaple s bělostnými zdmi, ke které se podíváme; technickou raritou je jediná ozubnicová železnice v Čechách vedoucí z Kořenova do Dolního Polubného) – Kořenov (ubytování).
  2. den: Kořenov – Harrachov/Jakusyzce – Świeradów-Zdrój (krásné lázeňské město na polské straně Jizerských hor, které je už od 16. století proslulé svými minerálními prameny; projdeme se po hlavní kolonádě s lázeňským pavilonem, sílu načerpáme v lázeňském parku, ochutnáme místní vodu, uvidíme kostel sv. Josefa z konce 19. století, původně soukromý katolickýkostel tehdejších majitelů obce, rodiny Schaffgotschů, pro rodinu a jejich služebnictvo, a poté vyrazíme na unikátní dominantu tyčící se nad lázeňským městem Świeradów, a to moderní Wieżu Skywalk – stezku v oblacích, která nás zavede do výšky 62 metrů nad zemí, odkud dohlédneme na romantickou zástavbu lázeňského města i přírodní krásy pohraničního okolí) – Czerniawa Zdrój/Nové Město pod Smrkem – hrad a zámek Frýdlant (jde o středověký hrad, který byl vybudován kolem poloviny 13. století, a renesanční zámek, který se tyčí na čedičové skále nad řekou Smědou; tento rozlehlý a architektonicky pestrý komplex patří k nejvýznamnějším památkám v Česku; v roce 1801 tehdejší majitelé Clam-Gallasové zpřístupnili část hradu pro veřejnost a vzniklo tak první hradní a zámecké muzeum ve střední Evropě; my se podíváme na oba prohlídkové okruhy hradem i zámkem) – Hejnice (slavné poutní místo přezdívané český Mariazell leží na severním úbočí Jizerských hor v půvabném údolí říčky Smědé; historie Hejnic je spojena se zázračným hejnickým obrázkem, za kterým sem lidé putovali sedm staletí; obrázek uložili do dřevěné kaple, kterou po roce 1352 vystřídal kamenný kostelík a roku 1729 nynější honosný barokní chrám Navštívení P. Marie, postavený T. Haffeneckerem, který si prohlédneme) – lázně Libverda (nacházejí se v malebné kotlině v podhůří severního úpatí Jizerských hor mezi Hejnicemi a Novým Městem pod Smrkem; místní minerální pramen s léčivými účinky je známý již od středověku; v lázních si prohlédneme kolonádu i klasicistní a empírové lázeňské pavilony, ale skutečným symbolem Lázní Libverda je unikátní výletní restaurace Obří sud, budova ve tvaru ležícího sudu, 11 m vysoká, 14 m dlouhá a 10 m široká – lákající návštěvníky lázní už od roku 1931; od Obřího sudu se nám naskytne jedinečný výhled na celé panorama hlavního hřebene Jizerských hor) –– vodní nádrž Souš (při zpáteční cestě se krátce zastavíme u vodní nádrže postavené v letech 1911–1915 na Černé Desné ležící nad městem Desná v Jizerských horách; v roce 1974 tu byla vybudována úpravna vody a nádrž nyní slouží jako zásobárna pitné vody pro Jablonecko a Tanvaldsko; koupání a rybolov jsou tu proto zakázány a okolí je přísně chráněno) – Kořenov (ubytování).
  3. den: Kořenov – Harrachov/Jakusyzce – hrad Chojnik (kamenný hrad na vrcholu skalnaté hory Chojnik přitahuje pozornost jak pěších jdoucích do vyšších partií Krkonošského národního parku, tak i náhodných kolemjdoucích směřujících k Jelení Hoře; jeho stavitelem byl Bolko II. Malý, poslední samostatný piastovský kníže ve Slezsku; téměř tři sta let byl systematicky rozšiřován, bohužel v roce 1675 hrad vyhořel úderem blesku a zchátral; dnes je z něj opravená nádherná romantická zřícenina, kde si užijeme hlavně panorama z hradní věže) – lázně Cieplice Śląskie-Zdrój (krátká procházka v okrajové městské části Jelení Hory proslulé svými lázněmi, nádherně upravenými lázeňskými parky, kterými se projdeme, a hlavně nejteplejšími prameny v celém Polsku) – Jelenia Góra / Jelení Hora (původně německé, nyní polské město v Dolnoslezském vojvodství leží na soutoku řek Bobr a Kamienna v rozlehlé kotlině obklopené horskými masivy Krkonoš, Janovického rudohoří, Kačavských hor a Jizerských hor; při procházce městem se vydáme na Radniční náměstí v historickém jádru města, kde se nachází radnice z let 1744-1749 se stavebním komplexem tzv. Sedm domů; vaší pozornosti neujde jistě také několik kostelů, z nichž nejstarší – Bazilika svatého Erasma a Pankráce má základy již z 15. století; projdeme se taky ke kostelu Povýšení Svatého kříže – jednomu z největších kostelů v Dolním Slezsku) – hrad Bolków (nad stejnojmenným městem se majestátně tyčí hrad, jehož bohatá historie sahá až do 13. století, kdy podle legendy byl založen knížetem Bolkem, sloužil jako pevnost chránící cestu z Čech do Slezska a pomáhal udržet nezávislost Svídnicko-javorského knížectví na českém království až do sňatku Karla IV. s Annou Svídnickou; nepřátelským vojskům dokázal i poté vzdorovat ještě dlouho, dobýt se ho podařilo až králi Jiřímu z Poděbrad; dnes je hrad přístupný veřejnosti, patří k největším v Dolnoslezském vojvodství a pyšní se zachovalou věží s hladomornou, několika nádvořími a v neposlední řadě muzeem, které ukrývá makety okolních stojících i již zničených hradů) – Kolorowa Jeziorka (neobvyklá přírodní zajímavost v podobě tří nádherných barevných jezírek, které vznikly na místě bývalého dolu na pyrit založeného na počátku 18. století; v průběhu minulého století se těžba zastavila, šachty byly opuštěny, doly zarostly a postupem doby se země nad šachtami propadla a zalila vodou; vznikla tak tajemná jezírka ukrytá v lesích, která díky složení hornin, z kterých jsou stěny jezírek a dno, mají neobvyklou barvu, jež hlavně v minulých několika letech se proslavila nejenom v Polsku ale i v okolních zemích) – Jakusyzce/Harrachov – Kořenov (ubytování).
  4. den: Kořenov – Pec pod Sněžkou (lanovkou přes Růžovou horu až na nejvyšší českou horu Sněžku do výšky 1602 metrů, kde si prohlédneme kapličku sv. Vavřince, Českou poštovnu a vysokohorskou meteorologickou observatoř Tadeusze Hołdyse a poté vyrazíme procházkou přes 72,8 ha velkou lokalitu a národní přírodní rezervaci Úpská rašeliniště, kde pramení řeky Úpa a Bílá Labe; trasa pokračuje na Luční boudu, která je nejen největší a nejstarší horskou chatou Krkonoš, ale má i nejvýše položenou restauraci ve výšce 1410 m n. m.; odtud na turistickou chatu Výrovku a na Richterovy boudy, pak přes romantický Modrý a Obří důl zpět do Pece pod Sněžkou; pěší chůze cca 11 km; možnost zvolit i jinou, kratší trasu nebo jet zpět dolů lanovkou) – Horní Maršov (procházka centrem – Bertholdovo náměstí, secesní budova radnice, dále navštívíme hřbitovní kostel Panny Marie vystavěný italským stavitelem Carolo Valmadim v letech 1605–1608 v renesančním slohu na místě dřevěného kostelíka z roku 1568; na hřbitově je novogotická hrobka rodu Aichelburgů) – Hradec Králové – Svitavy – Brno.

Ubytování s polopenzí v hotelu ve dvoulůžkových pokojích v Kořenově v ceně 3 400, Kč. Příplatek za jednolůžkový pokoj je 200,- Kč/jednu noc. Počet těchto pokojů je omezen.

Přihlášky nejpozději do 31. 03. 2024. Do tohoto data je nutno uhradit celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!

Vstupné cca 1 100,- / 950,- Kč + cca 110 PLN.

Odjezd od Janáčkova divadla 18. 7. 2024 v 5.15 hod., návrat 21. 7. 2024 do 21.45 hod.

Lektor: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek

Post Author: MVS ADMIN