První máj v kraji Máje Karla Hynka Máchy s dotykem tématu Roku české hudby

Termín konání: 01-05-2024
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
24017
Cena: 1 090,- / 1 140,- Kč

Brno – D1 – Praha – Bezděz (prohlídka hradu, který založil král Přemysl Otakar II. ve druhé polovině 13. století. Stavba byla z větší části dokončena roku 1279, kdy byl na hradě vězněn mladý Václav II. Od začátku 14. století se v držení hradu vystřídala řada šlechtických rodů, ke kterým patřili například Berkové z Dubé, páni z Michalovic, z Cimburka nebo Vartenberkové a Valdštejnové. Během 16. století hrad ztratil svůj sídelní význam. Na začátku třicetileté války byl poškozen císařským vojskem. Albrecht z Valdštejna se Bezděz krátce pokoušel přestavět na moderní pevnost, ale svůj záměr nedokončil. Od té doby hrad sloužil církevním účelům a hradní kaple se v 18. století proměnila ve významné poutní místo. Po jeho zrušení hrad začal chátrat a postupně se měnil ve zříceninu, která v době romantismu posloužila jako zdroj inspirace řadě umělců, mezi něž patřil např. Karel Hynek Mácha, který hrad navštívil podle informací z jeho deníku v letech 1832–1836 šestkrát a napsal lyrizovanou prózu Večer na Bezdězu (1834). Hrad vyobrazil také na třech kresbách. Rok české hudby nám zde připomíná Bedřich Smetana, který zkomponoval na libreto Elišky Krásnohorské operu Tajemství (1877–1878), jejíž děj mimo jiné řeší údajný poklad pod bezdězským benediktinským klášterem. Cesta na hrad z parkoviště je cca 1,5 km dlouhá; po cestě na hrad překonáme cca 180 výškových metrů) – Doksy (možnost individuálního oběda např. v některé z výletních restaurací. Společná návštěva Památníku Karla Hynka Máchy. Expozice zachycuje život a dílo básníka romantismu Karla Hynka Máchy, jeho vztah ke kraji, který ho inspiroval k napsání básně Máj. Máj byl mnohdy prubířským kamenem ilustračního a typografického umění, a to nejenom v počátcích české bibliofilie. To, že je i v současné době zájem o vydávání Máchova díla a že je inspirací a výzvou k ilustrování Máje i pro současné umělce, ukazují zde vystavená četná biblibofilská vydání Máje. Současná expozice prošla celkovou rekonstrukcí a v roce 1989 byla znovuotevřena v nynější podobě. Architektonické řešení expozice K. H. Máchy navrhl architekt Karel Prager (1923–2001), kterého známe např. jako autora Nové scény Národního divadla v Praze. Zájemci mohou namísto oběda individuálně navštívit v Doksech Muzeum Čtyřlístek – muzeum komiksových postav, které mají kromě dětského časopisu nejen vlastní film, ale i poštovní známky. Vyhlídková plavba po Máchově jezeře s rozlohou 284 hektarů šestý největší rybník v Česku a největší český rybník mimo jižní Čechy. Byl založen ve 14. století na příkaz českého krále a císaře Karla IV. Ve 30. letech 19. století u něho opakovaně pobýval básník Karel Hynek Mácha, který do jeho bezprostředního okolí umístil děj známé lyrickoepické skladby Máj, která se váže právě k dnešnímu dni) – Praha – D1 – Brno

Vstupné cca 530,- / 500,- Kč.

Odjezd od Janáčkova divadla v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Lektor: Mgr. Vlastimil Sochor

Post Author: MVS ADMIN