Romantické zámky na Turnovsku – Sychrov a Hrubý Rohozec

Termín konání: 28-05-2022
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
22023
Cena: 1 000,- / 1 050,- Kč

Brno – Praha – Turnov – Hrubý Rohozec (původně hrad, později zámek ve vlastnictví Albrechta
z Valdštejna, po něm pak až do roku 1945 majetek rodu Desfours – romanticky vybavené interiéry, prohlídka zámku) – Muzeum Českého ráje v Turnově (řada expozic – např. horolezectví,
Český ráj, umění – např. Alšův velkoplošný obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou) – Sychrov
(zámek knížecí rodiny Rohanů, mimořádně cenné romantické interiéry, vzácná portrétní rodová
sbírka aj., prohlídka zámku a parku v anglickém stylu) – Brno.
Vstupné cca 340,- / 300,- Kč.
Odjezd v 5.50 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN