Romantika ve Východních Čechách – půvabné zámky a muzeum krajky

Termín konání: 20-10-2019
Přednášející: Bc. et Bc. Tomáš Mariánek
19066
Cena: 450,- / 490,- Kč

Brno – Svitavy – Vamberk – Muzeum krajky ve Vamberku (muzeum nabízí návštěvníkům
jedinečnou expozici, která nám přiblíží vývoj české krajky od 18. století až do současné
doby; sbírkový fond, jehož počátky souvisí s otevřením krajkářské školy ve Vamberku v roce
1889, obsahuje krajky především paličkované, ale zastoupeny jsou i krajky hotovené jinými
technologiemi; součástí muzea je i prodejna, kde je možné zakoupit paličkované krajky) –
Zámek Rychnov nad Kněžnou (Kolowratský zámek se nachází nad ostrým svahem říčky
Kněžny a spolu s průčelím kostela Nejsvětější Trojice tvoří jeden z největších barokních celků
v Čechách; autorem této architektonické kompozice je zřejmě architekt Jan Blažej Santini-
Aichel; Kolowratové na zámku zřídili rozsáhlou a velmi cennou sbírku obrazů a knihovnu se
vzácnými rukopisy a prvotisky, při prohlídce si prohlédneme zámecké interiéry s původním
mobiliářem, zbraněmi, kolowratskými vějíři a sklem, je zde též umístěn jeden z nejkrásnějších
mečů Česka, tzv. moravský Excalibur, následně se podíváme i na druhý prohlídkový okruh
zahrnující zámecký kostel Nejsvětější Trojice, kapli Pražského Jezulátka, Loretánskou kapli
a zvonici s třetím největším zvonem v Česku) – Zámek Doudleby nad Orlicí (renesanční zámek,
který se nachází ve stejnojmenné obci ve východních Čechách; je unikátní díky kobercovému
sgrafitu, které pokrývá nejenom vnější zdi, ale i zdi nádvoří a komíny; roku 1588 jej dal postavit
Mikuláš starší z Bubna, v období raného baroka byl zámek především v interiérech výrazně
upraven; v historických interiérech se nachází expozice renesančního nábytku a soubor tapisérií)
– Svitavy – Brno.

Skupinové vstupné do všech objektů plné cca 350,- Kč, snížené cca 270,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 19.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN