S heslem „Kdo vytrvá, vítězí“ k Bráně nebes

Termín konání: 09-10-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22042
Cena: 350,- / 400,- Kč

Brno – Tišnov – Předklášteří (prohlídka areálu jediného fungujícího ženského cisterciáckého kláštera v České republice Brána nebes, latinsky Porta coeli, který byl společně s románsko-gotickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie roku 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou. Založení kláštera cisterciaček zvažovala Konstancie Uherská společně se svým manželem, králem Přemyslem Otakarem I. K realizaci této myšlenky však došlo až po Přemyslově smrti v roce 1230, vyjasněno bylo také umístění nového konventu – místo
Prahy byl zvolen moravský Tišnov. Prvních 12 sester do klášterního provizoria zřejmě přišlo v roce 1232 a již z následujícího roku máme první písemnou zmínku o klášteře, kdy vzal klášter do ochrany papež Řehoř IX.) – Nedvědice (prohlídka areálu hradu Pernštejna založeného stejnojmenným rodem, jemuž patří i heslo z názvu naší exkurze. Návštěva nedávno rekonstruované a návštěvníkům zcela nově zpřístupněné vrchnostenské zahrady. Zahrada na jihozápadním hradním svahu je jedinečným souborem zahradních stylů, v pro zahradu velmi netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různými „světy“, od pravidelné francouzské zahrady, přes romantickou zahradu, „angločínskou“ část, až po lesní partie. Prohlídka je sice vzhledem k terénu fyzicky náročná, ale s případnými zastávkami na vydýchání při cestě zpět do hradního areálu se dá zvládnout bez větších potíží, event. lze prohlídku ukončit v dolní části zahrady a do areálu hradu se již nevracet. Doporučujeme turistickou obuv. V případě extrémního počasí jako bouře, silný vítr apod. (i bezprostředně hrozící) jsou prohlídky zahrady z bezpečnostních důvodů zrušeny. Historie zahrady a její zařazení do středoevropského kontextu je námětem expozice Cesty do krajin ticha – Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství. Roku 1802 byla na svazích pod hradem Pernštejnem rytířem Ignácem Schröfflem z Mannsberka (1731–1805) založena nová anglo-čínská zahrada, navazující na starší barokní formální zahradu rytíře Františka Pavla ze Stockhammeru (+1721). Svah byl přebudován do teras, na nichž se nacházela vyhlídková místa s lavičkami a drobnými architekturami včetně dominantního obelisku. Nedlouho po svém vzniku se pernštejnská zahrada stala jedním z nejoblíbenějších cílů romanticky smýšlejících návštěvníků a nově je opět cílem těch, kteří Pernštejn navštíví i po 220 letech od jejího založení. Ve volném čase je možno individuálně navštívit některou z prohlídkových tras hradu, např. základní okruh Od gotiky do 20. století, daný den) – Tišnov – Brno.
Vstupné cca 220,- / 170,- Kč.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN