Sázavský klášter, zámek Zruč nad Sázavou a vodní nádrž Želivka s exkurzí na hráz

Termín konání: 22-09-2019
Přednášející: Bc. et Bc. Tomáš Mariánek
19055
Cena: 590,- / 640,- Kč

Brno – Humpolec – Klášter Sázava (klášter je velmi úzce spojený s životem a dílem poustevníka
a patrona české země svatého Prokopa, který jej založil v 11. století, a patří k nejpozoruhodnějším
poutním místům v Čechách; po založení se stal centrem slovanské liturgie, od konce 11. století
zde sídlili mniši latinského ritu; na konci 18. století byl klášter zrušen a přestavěn na zámek;
dnes je zde expozice historie kláštera, ve které si prohlédneme pestrou mozaiku architektury
a uměleckých předmětů z různých slohových období a historických etap) – Zámek Zruč nad
Sázavou (původně středověký hrad významného rodu pánů z Kolovrat byl založen v první
polovině 14. století, v polovině 16. století proběhla přestavba v renesančním slohu a na konci
19. století byl upraven novogoticky; uvidíme interiéry situované do doby začátku minulého
století, každá místnost je zařízená v jiném slohu, takže zde natrefíme na prvky antické, barokní
i secesní; zámek se též nachází uprostřed udržovaného parku, do kterého jsou zakomponovány
i zbytky opevnění někdejšího hradu) – Vodní nádrž Želivka (navštívíme návštěvnické středisko
Vodní dům s interaktivní expozicí, kde se pomocí atraktivních forem seznámíme s vodou
jako nezbytnou podmínkou života a vodou jako biotopem pro rostliny a živočichy; následně
se vydáme na komentovanou exkurzi na přímou zemní hráz celé vodní nádrže, která dosahuje
výšky 58 metrů a délky 860 m; majestátní vodní nádrž Želivka, správným názvem Švihov
na řece Želivce, je největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě a slouží jako zdroj pitné vody
pro téměř celou středočeskou oblast včetně Prahy) – Humpolec – Brno.

Skupinové vstupné do všech objektů plné cca 370,- Kč, zlevněné cca 280,- Kč.

Odjezd v 7.30 hod, návrat do 19.15 hod.

Post Author: MVS ADMIN