Šumperk – živá brána Jeseníků a lázeňské město Velké Losiny  

Termín konání: 20-06-2020
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
2034
Cena: 590,- / 650,- Kč

Brno – Olomouc – Šumperk (město Šumperk, ležící v údolí řeky Desné na úpatí Hrubého Jeseníku, je významnou vstupní branou do Jeseníků; od svého založení ve druhé polovině13. století byl jeho rozvoj založen zejména na textilním průmyslu; do historie města neblaze zasáhly třicetiletá válka, velký požár v roce 1669 a hony na čarodějnice na sklonku 17. století; v 19. století se mu říkalo „Malá Vídeň“; navštívíme městskou památkovou zónu s dochovanými historickými skvosty a za doprovodu průvodce se necháme vtáhnout do dějin města; pohled na město nám zprostředkuje výstup na radniční věž, odkud je krásný výhled i na panorama Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Praděd) – Velké Losiny (lázeňská obec v podhůří Hrubého Jeseníku byla založena v údolí říčky Losinky německými kolonisty v průběhu 13. století; k nejvýznamnějším historickým dominantám patří dvě národní kulturní památky – zámek a ruční papírna s muzeem, dále jedinečné termální lázně s překrásným parkem; naši návštěvu ve Velkých Losinách začneme prohlídkou renesančního zámku s arkádami, freskami a sgrafity; původní část zámku, dochovaná téměř v nezměněné podobě, je dokladem života starých šlechtických rodin 16. století; poté si prohlédneme jednu z nejstarších dosud pracujících evropských manufaktur na výrobu papíru, založenou již ve druhé polovině 90. let 16. století držitelem panství Janem ml. ze Žerotína, poprvé se připomíná roku 1596) – před procházkou lázeňským parkem se občerstvíme ve stylové restauraci Losín a pak navštívíme Maršíkov, kde budeme obdivovat dřevěný kostelík sv. Michaela (jedná se o roubenou, pozdně gotickou architekturu s renesančně řešeným interiérem kněžiště; vzhled kostela se od doby výstavby, tj. od roku 1609 prakticky nezměnil) – Šumperk – Olomouc – Brno.

Vstupné cca 300,- Kč.

Odjezd v 6.30 hod., návrat do 19.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN