Šumperk – „Živá brána Jeseníků“, ale také připomínka čarodějnických procesů

Termín konání: 05-05-2019
Přednášející: Mgr. Pavla Faltýsková
19016
Cena: 620,- / 670,- Kč

Brno – Prostějov – Šumperk (historický střed města – k nejvýznamnějším památkám města
patří Evropský dům setkávání, tzv. Geschaderův dům, ve kterém se v době neblaze proslulých
čarodějnických procesů odehrály příběhy a osobní tragedie konkrétních šumperských
obětí. Ve sklepních prostorách této památkově chráněné budovy se nachází expozice
„Čarodějnické procesy“) – Velké Losiny (prohlídka zámku Velké Losiny, následuje pauza
na oběd v lázeňském městě Velké Losiny s procházkou po městě) – Maršíkov (pochází z počátku
17. století a je prakticky celý dochovaný. Kromě roubené stavby obdivují návštěvníci i krásné
obrazy. Dřevěný kostel sv. Michala nechal postavit na místě staršího svatostánku v roce 1609
pro luterány majitel vízmberského panství Přemyslav II. ze Žerotína. V kostelíku je zachován
kazetový strop a klenba presbyteria, zdobení stěn a původní zvon) – Vernířovice – Vikýřovice –
Loučná nad Desnou – Sobotín (vesnice spojená s čarodějnickými procesy na Šumpersku
a známá z filmu podle předlohy knihy Václava Kaplického „Kladivo na čarodějnice“; zámeček
s Mauzoleem rodu Kleinů, významných průmyslníků, historie rodiny Kleinů, která se zasloužila
m.j. o výstavbu známé budovy, kterou je „Kleinův palác“ v Brně) – Brno.

Vstupné cca 150,- Kč / 110,- Kč
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN