Svérázný region Hlučínsko, lidově Prajzska – úplně jiné pohraničí

Termín konání: 23-05-2020
Přednášející: Dr. Marta Horáková, CSc.
2024
Cena: 680,- / 740,- Kč

Brno – Olomouc – Hlučínsko (jak se žilo v kraji, kde se pořád měnilo státní zřízení, také víc věřilo v Boha a drželo při sobě, a mobilizovalo za Československo i válčilo ve wehrmachtu) – Hlučín (město v okrese Opava v Moravskoslezském kraji; historické jádro města založené na pravidelném půdorysu kolem obdélného náměstí je městskou památkovou zónou; k založení města Hlučína došlo pravděpodobně v roce 1256 českým králem Přemyslem Otakarem II.; od nepaměti vedla přes město stará obchodní cesta, zvaná též „Jantarová stezka“ z Polska směrem k Opavě. Pruská éra (1742–1920) představovala na Hlučínsku dobu osmi až devíti generací a byla vyplněna převratnými změnami v oblasti hospodářské, politické i národotvorné a právě pro pochopení složitých vztahů, které provázelo toto období, navštívíme Muzeum Hlučínska a poté krátkou procházkou historickým centrem si prohlédneme zbytky hradebního opevnění, exteriéry zámku, radnice, kostela sv. Jana Křtitele …) – Kravaře (město se nachází západně od Hlučína a první zmínka pochází z roku 1224, kdy prvními majiteli kravařského panství byli členové rodu Benešoviců; navštívíme zámek, jehož současná podoba vychází z radikální barokní přestavby v letech 1721–1728, jež se odrazila především vznikem zámecké kaple Archanděla Michaela, vstupním rizalitem a bohatým zdobením fasád; po prohlídce zámku navštívíme chrám sv. Bartoloměje, který tvoří dominantu města viditelnou desítky kilometrů; nejstarší částí stavby je bílá renesanční věž z 1. třetiny 16. století, ve věži je umístěna stejně stará křtitelnice a dva cenné zvony ze 17. století; novogotická chrámová loď, stejně jako celý areál kolem kostela – to je fara, bývalý klášter Sester Božího srdce a ohradní zeď se vstupními branami – to vše v cihlové neogotice typické pro Slezsko) – Loučky u Oder –Vodní mlýn Wesselsky (mlýn v Loučkách přináležel původně místní rychtě, poté se majitelé střídali a pak se správy mlýna ujímá rodina Weselskych, která má mlynařinu v krvi, řemeslo se předává z otce na syna, mlýn prosperuje, buduje se pila, další hospodářská stavení, začala se vyrábět elektřina pro horní část obce; po 2. světové válce byli majitelé vysídleni do Bavorska, mlýn převzal Hubert Pazdera, také spřízněný s rodinou Wesselsky, v roce 1959 ale slibně se rozvíjející hospodářství bylo pod nátlakem ukončeno; mlýn spolu s ostatním budovami začal chátrat a po smrti H. Pazdery přicházejí manželé Královi, kteří neskutečně zchátralé a poničené budovy mlýna včetně mlynářské technologie zachraňují a v současné době zde provozují penzion; v průběhu hodinové prohlídky budeme seznámeni s exteriérem a interiérem a kdo bude mít zájem, může se před zpáteční cestou občerstvit, může být káva, čaj, menší sladkosti např. tatranky apod. ) – Odry – Olomouc – Brno.

Vstupné cca 150–200,- Kč.

Odjezd v 6.30 hod., návrat do 19.30 hod

Post Author: MVS ADMIN