Světské i církevní perly jižních Čech

Termín konání: 17-04-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21008
Cena: 850,- / 890,- Kč

Brno – po D1 směr Humpolec, České Budějovice – klášter Zlatá Koruna (prohlídka cisterciáckého
kláštera Zlatá Koruna, který v roce 1263 založili mniši z rakouského kláštera
Heiligenkreuz, který si MVS vybrala jako zlatý hřeb svého březnového zájezdu. Na rozdíl
od rakouského mateřského kláštera, byl ten zlatokorunský zrušen dekretem císaře Josefa II.
Po odkoupení Schwarzenbergy sloužil dokonce i jako slévárna a strojírna. Prohlídkový okruh
zavede návštěvníky mj. do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů
strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu
Čech) – Český Krumlov (prohlídka původních historických zámeckých interiérů z doby renesance
a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský
sál se „zlatým“ kočárem a proslulý rokokový maškarní sál. Po společné prohlídce je možno
buď individuálně navštívit další zámecké interiéry vzniklé v 19. století, či zámecké muzeum,
kochat se vyhlídkou ze zámecké věže nebo se projít barokní zahradou založenou ve 2. polovině
17. století. Skládá se ze čtyř částí: terasy tzv. Štěpnice, terasy tzv. Letní jízdárny lemované
kulisami vzrostlých lip, terasy tzv. Dolního parteru s náznakově rekonstruovanou rokokovou
úpravou a kaskádovou fontánou a terasy tzv. Horní zahrady s volnou zahradní úpravou, hudebním
pavilonem, rokokovým letohrádkem Bellarie a čtvercovým zámeckým rybníkem. Ostatní
se mohou s lektorem projít historickou částí města, obdivovat měšťanské domy a další památky
a samostatně se z centra vydat do Egon Schiele Art Centra, umístěném v renesančním objektu
bývalého pivovaru či navštívit expozice českokrumlovských klášterů nebo třeba unikátně
dochované interiéry Fotoateliéru Seidel sídlícího v domě z roku 1905, který do roku 1949
sloužil jako rodinný dům s fotoateliérem, a kde se zachovalo původní vybavení (fotokomora,
stojany, opony, fotografické přístroje apod.), ale především cca 140 000 skleněných desek, jakož
i celuloidové pásky s negativy. Součástí dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, dokumentující
dílo Josefa a Františka Seidlových především z oblasti krajinářské tvorby) – Brno.
Vstupné cca 390,- / 290,- Kč.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 21.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN