Toulky Vysočinou kolem Želivky a Humpolce

Termín konání: 09-10-2022
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
22041
Cena: 620, – / 670,- Kč

Brno – D1 – Zahrádka (projdeme bývalou obcí Zahrádka, která byla zatopena při výstavbě blízké vodní nádrže Želivka; prohlédneme si původní náměstí s barokní sochou Panny Marie a především místní kostel sv. Víta, ve kterém byla nalezena přemyslovská architektura z 12. století a vzácné nástěnné malby ze začátku 14. století) – Ledeč nad Sázavou (prohlídka města, které se rozkládá na obou březích Sázavy; nejdříve navštívíme místní hrad ze 13. století, který se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví; v rámci komentované prohlídky si prohlédneme hradní interiéry a expozice a budeme mít možnost výstupu na hradní věž, z které jsou úchvatné výhledy na město a krajinu protknutou řekou Sázavou; následuje procházka kolem barokního letohrádku Thunovských, který byl postaven koncem 17. století, nebo po arkádovém mostě, pod kterým vede železniční trať legendárního Posázavského Pacifiku) – Číhošť (na severovýchodním okraji obce se projdeme k malému kamennému pomníku s deskou, na níž je znázorněna mapa ČR a je zde vyznačen její geometrický střed; právě na tomto místě by se měl nacházet geografický střed České republiky vypočítaný na základě matematického určení z více než 3000 trojúhelníků; podíváme se i na kruhový dřevěný altán s informační tabulí a popisem výpočtu geografického středu) – Humpolec (v budově městského infocentra zavítáme do recesisticky laděného HLINÍKária, které osobně otevírali pan Svěrák a pan Srstka; kromě spousty fotografií a rekvizit spojených s Hliníkem uvidíte krátké ukázky z filmu Marečku, podejte mi pero!, můžete si ve školní lavici napsat písemku o Hliníkovi nebo si prohlédnout celkem 667 pohledů, které přišly z celého světa na adresu neexistující osoby; poté projdeme historickým centrem města až na Dolní a Horní náměstí, kterému vévodí kostel sv. Mikuláše, kdysi upravený podle návrhu Jana Blažeje Santiniho ve stylu barokní gotiky) – Zřícenina hradu Orlík (počátky hradu spadají do poslední třetiny 14. století; dnes projdeme zachovalou romantickou zříceninou se zachovanou hranolovou věží, baštou, zbytky opevnění a podsklepených paláců a černou hradní kuchyní, v níž byla rekonstruována chlebová pec; v areálu hradu je možnost vystoupat na rozhlednu, která nabízí krásné výhledy do okolí) – Herálec (podíváme se na exteriéry krásného zámku, který byl v průběhu 17. století
zbudován na základech středověké věžovité tvrze; původně barokní zámek byl pod správou rodu Trauttmannsdorfů novogoticky přestavěn v roce 1838; po konfiskaci zámecké prostory využívala textilní škola, později zvláštní internátní škola; samotná budova zaujme především dvěma válcovými věžemi a průčelím výrazně zdobenou fasádou doplněnou cimbuřím a arkádami) – Devět křížů (krátká zastávka na tajemném místě u sjezdu z dálnice obestřeném tajemstvím; devět dřevěných křížů připomíná podle pověsti krvavou událost z roku 1540, kdy zde byl zřejmě přepaden svatební průvod, přičemž 9 lidí bylo zabito; na jejich památku vztyčil rajhradský klášter kříže,
které každých 100 let opravoval a světil) – Brno.
Vstupné cca 270,- / 200,- Kč.
Odjezd v 7.15 hod., návrat do 19.45 hod.

Post Author: MVS ADMIN