Unikátní Jízda králů ve Vlčnově a další zajímavostí Slovácka

Termín konání: 31-05-2020
Přednášející: Bc. et Bc. Tomáš Mariánek
2027
Cena: 490,- / 560,- Kč

Brno – Uherský Brod (Muzeum J. A. Komenského se nachází v části dochovaného městského zámku, který nechali postavit Kounicové na přelomu 17. a 18. století, jejich ambiciózní plán však nebyl nikdy dokončen; muzeum podrobně dokumentuje život a dílo tohoto slavného místního rodáka i historii a tradice Uherskobrodska, sbírá umělecké předměty se vztahem k učiteli národů a především se zaměřuje na literární památky – původní tisky Komenského děl, rukopisy komeniologů apod.) – Vlčnov (v den naší exkurze zhlédneme unikátní Jízdu králů – nejstarší a nejznámější slováckou národopisnou slavnost odehrávající se na Svatodušní neděli, která byla dokonce zapsána na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO; každoročně se jí zúčastní kolem 500 krojovaných obyvatel a jejím vyvrcholením je průvod krále a jeho družiny na ozdobených koních, který projíždí celou vesnicí; Jízdu králů provází vystoupení folklorních souborů, koncerty dechových a cimbálových muzik, ochutnávky vína, jarmark řemesel a výstavy; ve Vlčnově můžeme navštívit i netradiční muzeum lidových pálenic, které nabízí stálou expozici podomácké výroby destilátů) – Strážnice (hodinová vyhlídková plavba  lodí po nejhezčím úseku známého Baťova kanálu; následně přesun do strážnického skanzenu – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka, skanzen je proto rozčleněn do areálů představujících tyto regiony; během komentované prohlídky se seznámíme se způsobem života a bydlení lidu v horských oblastech Slovácka a v úrodné části Pomoraví, jedinou expozicí svého druhu u nás je ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost) – Brno. Skupinové lodní jízdné a vstupné do všech objektů plné cca 320,- Kč, snížené cca 220,- Kč.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 18.45 hod.

Post Author: MVS ADMIN