Unikátní Jízda králů ve Vlčnově a další zajímavostí Slovácka

Termín konání: 29-05-2022
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
22024
Cena: 520,- / 570,- Kč

Brno – Uherský Brod (Muzeum J. A. Komenského se nachází v části dochovaného městského zámku, který nechali postavit Kounicové na přelomu 17. a 18. století, ale jejich ambiciózní plán však nebyl nikdy dokončen. Muzeum podrobně dokumentuje život a dílo tohoto slavného místního rodáka i historii a tradice Uherskobrodska, sbírá umělecké předměty se vztahem k učiteli národů a především se zaměřuje na literární památky – původní tisky Komenského děl, rukopisy komeniologů apod.; v březnu 2022 otevře muzeum k 430. výročí narození Jana Amose zcela novou expozici, kterou společně navštívíme a potom se projdeme historickým centrem města) – Vlčnov (v den naší exkurze zavítáme na unikátní Jízdu králů – nejstarší a nejznámější slováckou národopisnou slavnost odehrávající se na Svatodušní neděli, která byla dokonce zapsána na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO; každoročně se jí zúčastní kolem 500 krojovaných obyvatel a jejím vyvrcholením je průvod krále a jeho družiny na ozdobených koních, který projíždí celou vesnicí; Jízdu králů provází vystoupení folklorních souborů, koncerty dechových a cimbálových muzik, ochutnávky vína, jarmark řemesel a mnoho nejrůznějších výstav; ve Vlčnově můžeme navštívit i netradiční muzeum lidových pálenic, které nabízí stálou expozici podomácké výroby destilátů) – Brno.
Vstupné cca 100,- / 70,- Kč.
Odjezd v 7.30 hod., návrat do 18.45 hod.

Post Author: MVS ADMIN