V zrcadle hladiny Orlické přehrady

Termín konání: 02-05-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21013
Cena: 780,- / 830,- Kč

Brno – po D1 směr Humpolec – zámek Orlík (prohlídka zámku, jehož interiéry se s výjimkou
čtyř místností v prvním patře dochovaly v intaktním stavu, v jakém je Schwarzenbergové nuceně
opustili v roce 1948. Podávají tak přímé svědectví o kultuře bydlení šlechty v uplynulých stoletích, a zároveň evokují duch sídla, které dýchá teplem domova a které bylo používáno rodinou
majitelů účelně, bez zbytečné okázalosti, a které je zároveň klenotnicí vzpomínek, dokumentů
a dalších předmětů, vztahujících se k rodu a jeho historii. Kromě unikátní sbírky střelných zbraní
zde uvidíme také skvostný empírový nábytek pocházející z Paříže, kde tvořil součást vybavení
bývalé vyslanecké rezidence maršála Karla Filipa Schwarzenberga) -v návaznosti na aktuální
podmínky lodí, event. po souši, přejedeme k jednomu z nejvýznamnějších gotických hradů u nás,
totiž hradu Zvíkovu (ten leží na soutoku Vltavy a Otavy. Hrad založil pravděpodobně již král
Přemysl Otakar I., a jeho potomkům patřil až do vymření rodu v roce 1306. Poté ho získali do
zástavy Rožmberkové, od kterých ho vykoupil král Karel IV. Během husitských válek se však
vrátil do zástavy Rožmberkům. Po nich se v držení hradu vystřídali Švamberkové, Eggenbergové
a nakonec Schwarzenbergové. Hrad proslavila nejen Hlízová věž, neboli Markomanka, s tajemnými značkami, ale i Zvíkovský rarášek známý jak z literární, tak i operní podoby) – D1 – Brno.
Vstupné a jízdné (loď) cca 540,- / 450,- Kč.
Odjezd v 7.15 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN