Valtice neznámé i známé aneb nové i dříve zpřístupněné prohlídkové okruhy v bývalém liechtensteinském sídle

Termín konání: 03-10-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21043
Cena: 390,- / 450,- Kč

Brno – Valtice (prohlídka žhavé novinky: knížecího bytu – apartmánu Františka I.
z Liechtensteinu – posledního knížete, který na valtickém zámku bydlel. Knížecí byt je zbývající
částí druhého podlaží zámeckého paláce, která dosud nikdy nebyla zpřístupněna veřejnosti.
V deseti komnatách jižního křídla zámku byly zrestaurovány výmalby, dveře, okna, tapety
i několik historických kamen. Kromě nábytku, který sloužil pro denní potřebu posledních liechtensteinských
knížat pobývajících na zámku, zde bude trvale instalováno i několik vzácných
uměleckých předmětů ze sbírek seniorů liechtensteinského knížecího rodu shromažďovaných ve
Valticích už od půle sedmnáctého století. Skutečnou raritou je barokní malba na skle zobrazující
sv. Filipa při křtu etiopského komorníka. Ve Valticích si také prohlédneme rekonstruované
barokní divadlo. Zážitkový prohlídkový okruh nás zavede do všech koutů barokního zámeckého
divadla, které je po Českém Krumlově dalším českým unikátem! Roku 1790 byla u příležitosti
návštěvy císaře Leopolda II. otevřena nejmladší budova ve valtickém zámeckém areálu,
pozdně barokní divadlo. Ve 40. a 50. letech 20. století bylo zničeno, nejprve válečnými událostmi
a poté necitlivými zásahy za komunistického režimu. K obnovení divadla došlo v letech
2014–15 nákladem více než 100 miliónů Kč. Výsledkem obnovy je pozoruhodná a věrná prostorová
replika, která poodhalí návštěvníkovi tajemný svět barokního divadla včetně ojedinělé
dřevěné mašinérie. Historická scéna byla obnovena podle neúplných valtických historických
pramenů, vzácných fotografií a také po vzoru nemnoha zachovaných barokních zámeckých
divadel v Evropě. Na místě, kde premiérově zazněla mimo jiné i jedna z Mozartových skladeb,
se tak můžete při prohlídce doslova dotknout jedné kapitoly z tisícileté kulturní historie
valtického šlechtického sídla. Prohlídku zámku zakončíme pod zemí. Unikátní zámecký sklep
z roku 1430 patří mezi nejstarší a největší vinné sklepy v České republice. Po staletí zde zrají
v obrovských dubových sudech ta nejlepší vína od nejstaršího vinařství Lednicko-valtického
areálu – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s. Výklad průvodce si vychutnáme
s pěti vzorky vína a jako památku na dnešní den si odneseme i degustační koštovačku. Po přestávce,
kterou můžeme strávit individuálně buď v zámeckém parku či na obědě, přejedeme k jednomu
z lednicko-valtických saletů – Dianinu chrámu neboli Rendez-vous, který pro známého
vojevůdce napoleonských dob Jana I. Josefa z Liechtensteina postavil Josef Kornhäusel podle
plánů věhlasného architekta Josefa Hardtmutha. Unikátní stavbu v podobě římského vítězného
oblouku si prohlédneme jak z exteriéru, tak i zevnitř) – Brno.
Vstupné do všech 4 okruhů včetně degustace a koštovačky cca 450,- / 410,- Kč.
Odjezd v 7.45 hod., návrat do 17.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN