Velikonoční Burgundsko

Termín konání: 14-04-2022
Přednášející: doc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
22016
Cena: 4 830,- / 4 880,- Kč, cena bez ubytování!

14. – 18. 4. 2022 (čtvrtek – pondělí)

1. den: Odjezd z Brna směrem na Prahu, Rozvadov, průjezd Německem do Francie – Belfort (pevnostní město, nocleh).
2. den: Poutní kaple Ronchamp (jedinečné architektonické dílo Le Corbusiera), Dijon (odpolední prohlídka metropole Burgundska, proslulého střediska vinařství a výroby hořčice, katedrála sv. Benigny a gotický kostel sv. Michala, vévodský palác, ulice kupecké čtvrti s hrázděnými domy, podle časových možností volno k návštěvě některého muzea – Muzeum krásných umění, Archeologické muzeum), 2x nocleh.
3. den: Alesia (Alise-St. Reine – Mont Auxois, historická a archeologická lokalita, místo posledního odporu Keltů proti Caesarovi, muzeum, socha Vercigetoriga z r. 1865) – opatství Fontenay (jeden z nejstarších a nejlépe zachovalých cisterciáckých klášterů ve Francii, byl založen sv.Bernardem r. 1118, UNESCO) – Vezelay (románská poutní bazilika Ste-Madeleine s mimořádně cennou románskou sochařskou výzdobou, UNESCO), návrat do Dijonu.
4. den: Beaune (středisko vinařství, prohlídka nádherného historického hospice z r. 1443, při něm založené bratrstvo vlastní rozsáhlé vinice a pořádá aukce vín) – Autun (historické město s římskými památkami založené císařem Augustem jako Augustodunum, brána St-André z římské doby, katedrála sv. Lazara z 12. století) – Besancon (historické město a arcibiskupské sídlo, nocleh).
5. den: Odjezd z Besanconu směrem na Německo a ČR – Brno.

Exkurze je bez nočního přesunu!

Ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní 4 860,- Kč.

Vzhledem k rezervaci ubytování přihlášky do 20. 1. 2022! Do tohoto data je nutno uhradit
celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!
Vstupy cca 20 – 80 €.
Odjezd 14. 4. 2022 v 5.20 hod., návrat 18. 4. 2022 do 22.00 hod.

Post Author: MVS ADMIN