Velká cesta Žateckem a Českým středohořím

Termín konání: 07-07-2023
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
23032
Cena: 2 250,- / 2 300,- Kč

7. 10. 7. 2023 (pátek–pondělí)

  1. den: Brno – D1 – Praha – Slaný (prohlídka bývalého královského města a jeho památkově chráněného jádra, ve kterém uvidíme starou radnici, mohutnou piaristickou kolej s kaplí Zasnoubení Panny Marie, kostel sv. Gotharda, synagogu nebo Velvarskou bránu, dochovanou z původního městského opevnění; možnost návštěvy místního Vlastivědného muzea Slánska na Masarykově náměstí) – Národopisné muzeum Třebíz (charakteristická česká náves malé zemědělské obce zůstala neporušena díky tomu, že silnice budovaná v polovině 18. století byla mimo střed obce; návštěva Národopisného muzea, které zachovává vnější vzhled lidových staveb a ve vnitřních interiérech názorně dokládá způsob bydlení i života vesnické rodiny; uvidíme Cífkův statek s černou kuchyní, Šubrtův statek, malý vesnický obchůdek, ševcovnu, výměnkářskou chalupu a mnoho dalšího) – Zámek Peruc (prohlídka krásného rokokového zámku, jednoho z nejhodnotnějších v Čechách; projdeme těmi nejkrásnějšími a nejhodnotnějšími sály a salonky zámku včetně překrásného schodiště se sochařskou výzdobou Františka Ignáce Platzera, které patří mezi nejkrásnější schodiště v Evropě; na prohlídce uvidíme výsledek pětileté rozsáhlé rekonstrukce zámku, která skončila v roce 2022) – Panenský Týnec (během 13. století zde založil Habart ze Žerotína klášter klarisek, do kterého se podíváme; dominantou areálu je tajemný nedostavěný gotický chrám Panny Marie s barokní zvonicí, údajně stojící v místě, kde se protínají dvě zóny léčivé pozitivní energie a křížení násobí jejich sílu; energie chrámu prý dokáže odstraňovat depresivní stavy a přináší optimismus, dobrou náladu a radost ze života) – Rozhledna Stříbrník (dřevěná vyhlídková vížka, která byla zbudována spolu s horskou Ejemovou chatou v roce 1911; z vyhlídkové plošiny, kam vede 39 schodů, spatříme vrcholky Českého středohoří, hrad Oltářík a Házmburk, Louny, Doupovské hory nebo český Klínovec a německý Fichtelberg v Krušných horách) – Louny (procházka historickým centrem, jehož chloubou je národní kulturní památka v podobě kostela svatého Mikuláše, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky, které má na svědomí královský stavitel Benedikt Rejt – postavil též známý Vladislavský sál na Pražském hradě; při bližším prozkoumávání objevíme také hradby, několik bašt, monumentální Žateckou bránu, renesanční dům Daliborka či Galerii Benedikta Rejta) – Most (ubytování).
  2. den: Most – Nechranická přehrada (krátce se projdeme u hráze přehrady na řece Ohři mezi Kadaní a Žatcem, která má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě s délkou 3280 metrů) – Zámek Krásný Dvůr (tato barokní rezidence s klasicistními prvky je spojena se jménem jednoho z předních šlechtických rodů 18. století, rodem Černínů z Chudenic; vydáme se na prohlídkový okruh zámeckých interiérů s dobovým zařízením a sbírkami porcelánu, kameniny a hodin, i do rozlehlého zámeckého parku z konce 18. století, prvního svého druhu v Čechách s mnoha romantickými stavbami) – Zámek Stekník (zámek s italskou terasovitou zahradou patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách; zámek vznikl na místě středověké tvrze Kaplířů ze Sulevic a později barokního zámku Kulhánků z Klaudensteina a jeho dnešní rokoková úprava pochází z 18. století; uvidíme nedávno zrestaurované prostory návštěvnického okruhu prezentujícího zámek za posledního soukromého majitele rodiny švýcarského konzula Gerolda Déteindre) – Žatec (prohlédneme si centrum bývalého královského města – náměstí s radnicí a chrámem Nanebevzetí Panny Marie, lemované renesančními domy, zbytky hradeb, navštívíme klášterní zahrady a následně se vydáme Chrámu chmele a piva, uvidíme v provozu známý Chmelový orloj a prozkoumáme Chmelařské muzeum – největší expozici chmele na světě; na závěr se nám naskytne ojedinělý pohled na město, chmelnice i Krušné hory z vyhlídkové věže Chmelový maják; odpolední návštěvou Žatce – krajiny spojené s tradicí pěstování chmele si připomeneme důvody, proč je tato krajina v současnosti nominována mezi památky UNESCO) – Most (ubytování).
  3. den: Most – Hněvín (navštívíme největší dominantu oblasti Mostecka, kterou je replika starého hradu Hněvín sloužící jako restaurační zařízení a výletní místo turistů, součástí komplexu je i vyhlídková věž, ze které si prohlédneme krajinu od úpatí Krušných hor až po České středohoří) – Hrad Sukoslav/Kostomlaty (nad obcí Kostomlaty pod Milešovkou se na zalesněném kopci tyčí zřícenina mohutného gotického hradu Sukoslav, zvaného též Kostomlaty; hrad byl založen počátkem 14. století pány z Oseka na místě původního slovanského hradiště; režisér Zdeněk Troška zde natáčel pohádku Nejkrásnější hádanka; projdeme celým hradem a vystoupáme na hradní věž hradní věž sloužící jako rozhledna, ze které budeme mít Krušné hory i Milešovku, královnu Českého středohoří, jako na dlani) – Zámek Libochovice (krásný zámek patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách, jeho stavitelem byl italský stavitel Antonio della Porta koncem 17. století a je obklopen úžasnou francouzskou zahradou ve stylu Versailles; uvnitř zámku si prohlédneme nedávno rekonstruované interiéry z konce 19. století zaměřené na poslední majitele zámku, kterým byl hraběcí rod Herbersteinů; poté možnost návštěvy expozice libochovického rodáka Jana Evangelisty Purkyně, která mapuje život a práci známého českého filozofa, biologa, fyziologa a anatoma) – Hrad Hazmburk (mohutný hrad patří ke krajině Českého středohoří odedávna, dokonce se neví přesně, kdy a kým byl hrad založen; čedičový vrch dosahuje výšky 418 m a podle archeologických nálezů byl obydlen již v 5. tis. př. n. l.; dominantu zříceniny hradu tvoří dvě věže – oválná Černá (25 m) a hranolová věž Bílá (26 m), které vytváří nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří) – Most (ubytování).
  4. den: Most – Stadice (k nejstarším příběhům českých dějin patří pověst o Přemyslu Oráči a jeho povolání jako zakladatele nejstarší panovnické dynastie na knížecí stolec, který se měl odehrát ve vsi Stadice v údolí řeky Bíliny nedaleko Ústí nad Labem; společně se podíváme do této historické obce, kde ho zde připomíná nejen pomník, ale také Přemyslův statek, Královský pramen, Volská skála nebo Přemyslova líska) – Porta Bohemica (brána do Českého středohoří a jedna z nejznámějších českých vyhlídek na řeku Labe, která zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí; objevíme vulkanickou činností vzniklé čedičové a znělcové shluky kopců, osamocené masivy homolí a kup vytvářejí pestré členění špičatých vrcholů; půjdeme z obce Litochovice nad Labem přes vyhlídku do obce Malé Žernoseky, kde na nás bude čekat autobus; cca 3 km chůze) – Lovosice (krátká zastávka u místního zámku z 2. poloviny 16. století s prvky baroka; možnost procházky lesoparkem Osmička na břehu řeky Labe nebo návštěva rozhledny U Zámečku, vytvořené na umělém kopečku, kde se v minulosti skladoval led pro chlazení piva v blízké restauraci) – Terezín (nahlédneme do temné minulosti pevnostního města založeného na konci 18. století jako vojenská pevnost, které je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí; za druhé světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů; kromě Památníku si zde budeme moci prohlédnout také systém opevnění s podzemními chodbami, které dosahovaly celkové délky 29 km) – Bývalý větrný mlýn Windsor (krátká zastávka u větrného mlýna holandského typu, který byl postaven v roce 1843 nedaleko Lovosic a ve 2. polovině 19. století byl přestavěn na výletní letohrádek, od roku 1958 je chráněný jako kulturní památka) – Brno.

Ubytování s polopenzí v hotelu ve dvoulůžkových pokojích v Mostu v ceně 3 200,- Kč. Cena za jednolůžkový pokoj s polopenzí je 4 300,- Kč.

Přihlášky nejpozději do 31. 3. 2023. Do tohoto data je nutno uhradit celou částku za ubytování a zálohu za exkurzi!!!

Vstupné cca 1 550, / 1 250,- Kč.

Odjezd 7. 7. 2023 v 5.15 hod., návrat 10. 7. 2023 do 21.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN