Velké putování Podkrušnohořím

Termín konání: 21-07-2022
Přednášející: Mgr. et Mgr. Tomáš Mariánek
22031
Cena: 2 200,- / 2 250,- Kč

21. – 24. 7. 2022 (čtvrtek – neděle)

1. den: Brno – D1 – Praha – Teplice (prohlídka nejstarších lázní v Česku a jedněch z nejstarších v Evropě, kdysi světoznámého lázeňského města, které v minulosti navštívila celá 21. – 24. 7. 2022 (čtvrtek – neděle) řada slavných osobností, a kterému se pro svou vysokou kulturní úroveň říkávalo Malá Paříž; projdeme se lázeňskými zahradami s kašnami, zámeckými zahradami s Dolním a Horním
rybníkem, zavítáme na Zámecké náměstí s morovým sloupem od Matyáše Bernarda Brauna a budeme mít možnost návštěvy místního zámku, který stojí na místě původně románského kláštera benediktinek a dnes v něm sídlí regionální muzeum Teplic) – Krupka (hornická krajina Krupka byla jako součást Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsána na seznam dědictví UNESCO v roce 2019; oblast je výjimečná vysokou koncentrací důlních děl pocházejících z dob středověku a raného novověku, je dná se totiž o nejstarší rudný revír na území Čech; projdeme cenným historickým jádrem města, které je charakteristické svou středověkou urbanistickou strukturou s hodnotnými měšťanskými domy a sakrálními stavbami; prohlédneme si obě dominanty Krupky – hrad pocházející ze 14. století s věží, ze které spatříme hřebeny Českého středohoří, a gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie) – Lanová dráha Bohosudov – Komáří vížka (dvousedačkovou lanovkou vyjedeme z Krupky na horu Komáří hůrka – jeden z majestátních vrcholů Krušných hor; lanovka byla zprovozněna v roce 1952, jedná se tak nejstarší provozovanou osobní visutou lanovou dráhu v Česku a zároveň jde o nejdelší osobní lanovku v Česku, která je od roku 2013 chráněna jako kulturní památka České republiky) – Komáří hůrka (původně na vrcholu stávala zvonice, která sloužila ke svolávání horníků z nedaleké Krupky do práce; teď tady stojí horní stanice lanovky, kiosek a hotel s charakteristickou vyhlídkovou věží; za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani zde spatříte České středohoří a Doupovské hory) – Štola Starý Martin (štola patřící mezi nejvýznamnější důlní díla Krušných hor otevírala nejdelší cínovou rudní žílu České republiky i střední Evropy – žílu Lukáš; v roce 2000 byla štola zpřístupněna široké veřejnosti; během prohlídkové trasy uvidíme ukázky historického vývoje důlní těžby, úseky žíly Lukáš s její minerální výplní, výstavu minerálů a hornin, sbírku historických předmětů, tzv. Pramen štěstí nebo krásnou krápníkovou výzdobu) – Dubí (prohlídka kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie – trojlodní neogotické baziliky zbudované na přání Clary-Aldringenů v letech 1898–1906 podle architekta Pietra Bigaglia, který ve svém projektování vycházel ze vzoru kostela Madonna dell‘Orto v Benátkách; dominantou této vzácné cihlové stavby je bohatě zdobený portál z bílého a červeného mramoru a vysoká hranolová věž) – Most (ubytování).

2. den: Most – Lázně Bílinská Kyselka (návštěva vyhlášeného lázeňského centra, procházka lesoparkem Kyselka, kde nás čeká komplexní sestava rekonstruovaných budov knížecího ředitelství zřídel, místo stáčení a výroby Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody i lázeňské budovy; následně zavítáme na prohlídku Muzea místní proslulé Bílinské kyselky) – Bílina (krátká procházka historickým jádrem města, které bylo prohlášeno městskou památkovou zónou; centrem je náměstí s krásným Lobkovickým zámkem a kostelem sv. Petra a Pavla; dochovaly se zde zbytky hradeb, za zmínku stojí i tzv. Husitská bašta) – Zámek Duchcov (prohlídka známého zámku, kde ke konci života působil jako knihovník slavný italský spisovatel, cestovatel a svůdník Giacomo Casanova; v rámci dvou prohlídkových okruhů můžeme zhlédnout Valdštejnskou rodovou galerii, expozici v tzv. biliárovém křídle, tři místnosti zámeckého personálu, Vojenskou zbrojnici, Lovecký salonek a rozsáhlé muzeum věnované osobnosti Giacoma Casanovy) – Most (projdeme si unikátní město, které vzniklo na násypce po uhelném lomu v 70. letech minulého století, a navštívíme proslulý kostel Nanebevzetí Panny Marie, který proslul v roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z města, které bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí; v Guinessově knize rekordů je zapsán jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích; kromě interiérů kostela vystoupáme také na věž, ze které jsou výhledy na rekultivovanou krajinu, nový Most a především vrch Hněvín s hradem, který patří k nejvýraznějším symbolům města; krátce se též zastavíme v restauraci Severka, kterou nedávno proslavil seriál České televize Most!) – Jezero Most (leží na území bývalé těžební lokality Ležáky, která byla založena původně jako důl Richard v roce 1900 a přejmenovaná na důl Ležáky v roce 1945. Těžba uhlí byla definitivně ukončena roku 1999; jezero vzniklo na místě bývalého královského města Most, jež muselo ustoupit těžbě, vodou se naplnilo v září
2014 a vznikla zde nová rekreační zóna, po velké revitalizaci je otevřeno pro veřejnost od září 2020) – Most (ubytování).

3. den: Most – Litvínov (procházka památkově chráněným zámeckým areálem z první poloviny 18. století, kdy byl Litvínov pod správou Valdštejnů, který sestává z barokního zámku a rozlehlého anglicky stylizovaného zámeckého parku) – Mníšek/Deutscheinsiedel – Kurort
Seiffen (jen několik kilometrů od česko-německé hranice v Krušných horách leží malebné saské městečko Seiffen, které proslulo po celém světě výrobou dřevěných hraček, pyramid a vánočních dekorací; navštívíme muzeum hraček a lidové dřevěné výroby a ve zdejších dílnách a obchůdcích uvidíme, jak se dodnes ručně vyrábí tyto krušnohorské skvosty; projdeme také velkým skanzenem se čtrnácti stavebními komplexy, včetně dvou vodních elektráren) – Deutscheinsiedel/Mníšek – Zámek Jezeří (unikátní stavba, která úplným zázrakem zůstala
stát na okraji obrovské uhelné pánve; zámek býval kdysi nazýván perlou Krušných hor, pak ale přišla desetiletí, kdy se stal majetkem armády a dalších institucí, za kterých se proměnil v ruinu; dokonce byl organizací UNESCO zařazen na seznam sedmi nejohroženějších památek světa; dnes je zámek díky postupující rekonstrukci opět hojně vyhledávaným místem turistů a posloužil například jako jedna z kulis v seriálu Pustina; kromě prohlídky expozic nabízí i jedinečný výhled do krajiny, včetně velkolomu ČSA, který v 70. letech zcela změnil tvář krajiny) – Zámek Červený hrádek Jirkov (na místě původního středověkého hradu byl v 17. století vybudován raně barokní zámek, k němuž později u východního průčelí přibylo charakteristické schodiště; výzdoba zámku je mimo jiné tvořena sochařskými díly Jana Brokoffa, který zde krátce působil; absolvujeme prohlídkový okruh celým zámkem, během kterého uvidíme nejzajímavější prostory interiérů, jímž vévodí velkolepý Rytířský sál s bohatou výzdobou) – Most (ubytování).

4. den: Most – Kamencové jezero Chomutov (v létě je jezero lákadlem pro všechny návštěvníky celé České republiky a pro turisty z celého světa, je totiž jediné na světě; vzniklo zatopením dolů, v nichž se těžil kamenec a síra; plocha jezera je 15,95 ha, šířka je 240 m a délka 676 m, největší hloubka je 3,4 m) – Chomutov (prohlídka historického jádra města – na náměstí se nachází gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, gotický kostel sv. Kateřiny, barokní kostel sv. Ignáce a zámek, který vznikl po goticko-renesanční úpravě původního středověkého sídla křížovnického řádu německých rytířů z poloviny 13. století a dnes ukrývá zajímavé muzeum; uvidíme též zbytky městského opevnění z 15. století či nádherné měšťanské domy) – Železniční depozitář NTM Chomutov (prohlídka pobočky Národního technického muzea, kde uvidíme téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po kolejový sněhový pluh z roku 1980; k vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla, která donedávna sloužila v pravidelném provozu u Českých drah) – Hrad Hasištejn (na úzkém
ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka u dnešní obce Místo byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn, který měl velký strategický význam pro obranu země, neboť chránil horské průsmyky, jimiž přicházeli do Čech důležité dálkové cesty z Německa; projdeme celým areálem mohutného středověkého hradu, jemuž vévodí vysoká vyhlídková věž, k vidění jsou zbytky interiérů hradu, malá a velká věž s vyhlídkou, kaple a sklepní prostory) – Kadaň (prohlídka často opomínaného města, které však má na svém kontě hned několik nej: najdete tu nejdelší zachovalé opevnění v Čechách s Mikulovskou bránou, Katova ulička se svými 66 centimetry v nejužším místě je zapsána v České knize rekordů jako naše nejužší ulice a františkánský klášter je nejstarším poutním místem na území českého státu, zasvěceným Čtrnácti svatým pomocníkům, ve kterém se zachovaly vzácné sklípkové gotické klenby) – Praha – D1 – Brno.

Ubytování s polopenzí v hotelu ve dvoulůžkových pokojích v Mostu v ceně 2 900,- Kč.
Cena za jednolůžkový pokoj s polopenzí je 4 100,- Kč.
Přihlášky nejpozději do 31. 5. 2022. Do tohoto data je nutno uhradit celou částku za ubytování a zálohu na exkurzi!!!
Vstupné cca 1350,- / 1050,- Kč + cca 10 €.
Odjezd 21. 7. 2022 v 5.15 hod., návrat 24. 7. 2022 do 21.30 hod

Post Author: MVS ADMIN