Vídeň – Open House a výstavy Gustav Klimt, Řekni to květinou

Termín konání: 15-09-2018
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
180093 (sobota)
Cena: 520,- Kč / děti 490,- Kč

Brno – přes Mikulov/Drasenhofen – Vídeň – třetí zářijový víkend již po několikáté otevírá budovy, jejich části či celé areály, které většinou zůstávají po zbytek roku běžnému návštěvníkovi skryté. Nabízí se tak možnost seznámit se nejen s historickými budovami, ale i moderní a současnou architekturou na území rakouského hlavního města. Seznam budov s bližšími informacemi je zveřejněn a průběžně aktualizován na webových stránkách:

http://openhouse-wien.at/en/

Na webových stránkách je k dispozici také plánek s umístěním jednotlivých zpřístupněných objektů, kde je v návaznosti na konkrétní podmínky možná samostatná prohlídka nebo prohlídka s průvodcem v němčině. Akce je součástí celosvětového festivalu Open House, a bývá dobrým zvykem, že se za vstupy do jednotlivých objektů neplatí. Účastníci nově zařazené exkurze MVS budou tak mít tento den možnost individuálně navštívit některá z předem vybraných míst nebo míst doporučených lektorem.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci výtvarného umění. Leopoldovo muzeum nabízí výstavu Gustav Klimt uspořádanou k letošnímu 100letému výročí úmrtí významného představitele Vídeňské secese a moderny. S Gustavem Klimtem je spojena také druhá výstava Řekni to květinou představující vídeňské malířství inspirované květinami a květinovými motivy od Ferdinanda Georga Waldmüllera přes Eugene Dalacroix až po Gustava Klimta či Kolomana Mosera a Egona Schiele. V areálu Dolního Belvedéru a Oranžerie, kde se výstava koná, lze procházkou barokním parkem dojít až k Hornímu belvedéru, kde se kromě stálé expozice rakouského výtvarného umění nachází také výstava Canalettův pohled nabízející řadu výtvarných pohledů na Vídeň dokumentujících její proměny za vlády Habsburků. Ve volném čase je možno navštívit některé z dalších muzeí či galerií v centru města. Exkurzi je možno též využít k individuální dopravě do Vídně a zpět) – Drasenhofen/Mikulov – Brno

Vstupné do Leopoldova muzea plné 13 EUR, snížené cca 10,50 EUR, do Dolního Belvedéru a Oranžerie plné 13 EUR, snížené cca 10,00 EUR

Odjezd: 7.00 hod. , návrat do 20.30 hod.

Post Author: administrator