Vídeňská muzea, vojenská přehlídka a další akce k státnímu svátku Rakouska

Termín konání: 26-10-2019
Přednášející: Mgr. Pavla Faltýsková
19067
Cena: 430,- / 480,- Kč

Brno – Pohořelice – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (Vojenské historické muzeum, pak
individuální prohlídky).

Proč se slaví státní svátek Rakouska 26. října?
Po odchodu posledních spojeneckých vojsk z Vídně vydává parlament 26. října 1955 Ústavu,
která zajišťuje trvalou neutralitu země. Rakousko se stává opět suverénním státem. Proto je 26.
říjen pro novodobou historii Rakouska velmi významný den a je uctíván jako státní svátek.
A této události se věnují také různé slavnostní akce, které jsou připraveny v hlavním městě
Vídni. Především je to vojenská přehlídka s ukázkami tradiční císařské i novodobé vojenské
techniky ve vídeňském Hofburgu.

Další přehlídka vojenské techniky, vojenské historie i moderní současnosti bývá tradičně
připravena v areálu Vojenského historického muzea – Heeresgeschichtliches Museum,
které je velkolepé svou krásnou budovou i vystavovanými exponáty. Zde také bude naše první
prohlídka.
Vojenské historické muzeum patří k nejstaršímu muzeu Vídně. Stavební zakázku na výstavbu
tohoto muzea zadal císař František Josef I. Architekti Ludvig Förster a Theophil Hansen pak
v letech 1850–1857 společně vytvořili palácový komplex tohoto muzea, kde nalezneme exponáty
z válek, které vedlo Rakousko od vypuknutí třicetileté války až po 2. světovou válku.
V expozicích je zmiňováno také mnoho míst z území naší republiky v Čechách i na Moravě,
která byla významná pro vojenská střetnutí a bitvy, které vedlo Rakousko-Uhersko.
Vstup do tohoto rozlehlého Vojenského muzea je zdarma, zdarma jsou prohlídky vojenských
expozic v interiérech i na volném prostranství kolem Muzea. Za pozornost stojí několik sálů:
Sál Radetzkého je věnován významnému polnímu maršálovi Josefu Václavu Radetzkému, který
pocházel z Čech. Dalším významným vojevůdcem je generál Laudon. Významné historické
artefakty jsou k vidění v sálech, kterými jsou např. Sál velkovévody Karla, Sál prince Evžena,
Sál Marie Terezie. V sálech je k vidění např. Francouzům ukořistěný horkovzdušný balón,
turecký velitelský stan, zbraně, zbroj i velitelské hole, ale i polní nosítka. Ve všech sálech jsou
k dispozici česky psané texty, které jsou pro návštěvníky Vojenského muzea zdarma!
Z novodobé historie je v Muzeu k vidění automobil, ve kterém byl zastřelen František Ferdinand
d¨Este a jeho žena při Sarajevském atentátu. K vidění jsou zde originály z 2. světové války
a celá expozice námořních lodí, včetně jejich modelů a ponorky. Celé muzeum je provoněno
střelným prachem. Expozice ve Vojenském muzeu je zajímavá nejen pro muže, ale také svými
exponáty nadchne i ženy.
Mezi další objekty, kde je vstup zdarma, jsou některé expozice v Hofgurgu. Patří zde nádherná
budova rakouské Národní knihovny – dříve Dvorské knihovny, kde jsou nádherné interiéry.
V nejstarší části Hofburgu se pak nachází komnaty světské a církevní klenotnice Schatzkammer.
Zde se platí snížené vstupné a poklady zde uložené stojí za prohlídku. Z pokladů se zde nachází
např. Císařská koruna Svaté říše římské, korunovační klenoty habsburské monarchie, poklad
Řádu svatého rouna a další vzácné předměty.

Další objekty za snížené vstupné jsou budovy Umělecko-historického a Přírodovědného muzea
na Maria-Therezien-Platz. Také zde jsou ojedinělé a velice bohaté přírodovědné a vzácné
a hodnotné umělecké a malířské expozice.

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00.

Post Author: MVS ADMIN