Vídeňské výstavy Viva Venezia! a Realistická malba 1850 až 1950

Termín konání: 19-03-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22006
Cena: 710,- / 760,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (Viva la Mamma! Vzpomínáte na jednu ze stěžejních scén z dvoudílného filmu Sissi z 50. let, kde císařovna objímá své dítě uprostřed jásajících davů na náměstí svatého Marka v Benátkách? Od první poloviny 19. století až do roku 1866 byly Benátky a Benátsko součástí habsburské monarchie. Rakušané však byli již dlouho předtím uchváceni tímto kouzelným městem na laguně. Tamní pobřežní krajina slibovala bezstarostný, prostý život a vytržení z každodenního životního rytmu jejich rodné země. Výstava v Dolním Belvedéru „Viva Venezia!“ sleduje fenomén Benátek ve třech tematických sekcích. První část zkoumá historické malířství 19. století: opulentní výjevy ze slavné tisícileté historie Benátek zachycené rakouskými a italskými umělci. Jedním z pozoruhodných příkladů je obraz Hanse Makarta Benátky vzdávají hold Kateřině Cornaro, která bývá někdy nazývána Dcerou Benátské republiky. Kvůli délce deseti metrů a pro svou neobvyklou velikost nebývá tento obraz často vystavován. Nejen pro své úctyhodné rozměry, ale i kvalitu patří k vrcholným dílům výstavy.Druhá část se zaměřuje na úzké historické vazby města s Rakouskem. Vzhledem ke geografické blízkosti rakouští umělci, např. Antonietta Brandeis, Leopold Carl Müller, Carl Schuch a August von Pettenkofen, ve městě často trávili při hledání inspirace hodně času. Benátské motivy také zanechaly svou stopu na vídeňském panoramatu. Například Vídeňský arzenál, velký komplex postavený v 50. letech 19. století, nejen svým názvem, ale i architektonicky, výslovně odkazuje na svůj benátský vzor. Třetí část představuje Benátky jako místo touhy – mýtus, který definoval město od počátku 19. století až do současnosti. Malíři a především spisovatelé z Evropy a USA se poddali kouzlu, ale i melancholii města, a dodnes někteří považují Benátky za metaforu „umírání v kráse“. Je realismus skutečně pravdivý k životu? Jaké jsou společné rysy realismu v průběhu desetiletí? Tyto a další otázky si klade výstava Realistické malby 1850 až 1950 v Horním Belvedéru, kde jsou prezentována především díla z belvedérských depozitářů, mezi něž patří také obrazy Gustava Klimta. Společná vstupenka do obou zámků opravňuje také k prohlídce stálé expozice rakouského umění umístěné v Horním Belvedéru. Individuálně je možno navštívit také další muzea či aktuální výstavy v centru Vídně.

Exkurzi je možno též využít k individuální dopravě do Vídně a zpět) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné cca 18 / 16 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN