Vyhlídkový vrchol Bradlo a Mladeč

Termín konání: 15-04-2023
Přednášející: RNDr. Karel Ondra
23014
Cena: 540,- / 590,- Kč

Brno-po D 46 na Olomouc – Mohelnice – Úsov – Kamenná. Dále pěšky 3 km na Bradlo, nejvyšší bod Úsovské pahorkatiny /599 m n.m./- vyhlídkový vrchol /zejména od severu přes východ k jihu: od Hrubého Jeseníku až k Hostýnu/z kvarcitu (křemitá přeměněná hornina, která může obsahovat dále např. slídy, živce, amfibol, granát) s cestou se schody a zábradlím. Možnost opékání buřtů na ohýnku nebo lze projít přes studánku pod vrchol „Tři kameny“ (1,5 km). Na tomto vrcholu na hranici Sudet byly v minulosti pořádány manifestace a české i německé oslavy, proto má ještě další název Moravský Blaník. Nese stopy mrazového zvětrávání. Jsou zde horolezecké cesty. Celý hřeben je zalesněný zejména jehličnany a má bohatou květenu. Zpět stejnou cestou. Dále přejedeme přes Litovelské Pomoraví na parkoviště pod kopec Třesín u Mladče, který je vápencový /devon, prvohory, stejně jako Moravský Kras a Javoříčský Kras /v okolních kulmských drobách s řadou jeskyní. Největší sytém je zčásti zpřístupněný s největším sídlištěm cromagnonských lidí ve střední Evropě a krápníkovou výzdobou. Nedaleko jeskyní jsou geologické varhany, obsahující zvětraliny, stejně jako v Moravském Krasu. Kolem kopce prochází naučná stezka a je zde také volně přístupná zřícenina Rytířská síň, postavená Lichtenštejny pro odpočinek. Další možností je procházka podél břehů Moravy s protipovodňovými opatřeními, kde žijí např. bobři) – Olomouc – Brno.

Pro rezervaci vstupenek je nutno ukončit přihlašování na tuto exkurzi ve čtvrtek 9. 3. 2023.

Vstupné do Mladečských jeskyní: 100,- / 80,- Kč. (je nutno se předem přihlásit, vstupy jsou v 9.00 a v 15.30).

Odjezd v 7.00 hod., návrat do 19.00 hod. Chůze 6-8 km.

Post Author: MVS ADMIN