Výstavy Dalí – Freud a Edvard Munch

Termín konání: 27-02-2022
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
22001
Cena: 710,- / 760, Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (Londýn, podzim 1938 – surrealistický malíř Salvador Dalí se setkává se zakladatelem psychoanalýzy Sigmundem Freudem, který sem přicestoval z Vídně. První a jediné setkání mezi umělcem a jeho idolem zprostředkovali Stefan Zweig a Edward James. Galerie Belvedér věnuje této události obsáhlou výstavu a ukazuje vliv psychoanalytika Freuda na Dalího dílo. Ústředním motivem surrealismu jsou podvědomí a říše snů. Proto jsou surrealisté tak fascinováni psychoanalýzou. Do jaké hloubky se největší představitel tohoto hnutí Salvador Dalí konkrétně zabýval teoriemi Sigmunda Freuda – a jak náhle se tyto teorie objevily v jeho díle – ukazuje obsáhlá výstava Dalí – Freund čítající 85 děl, včetně obrazů, soch, fotografií, filmů, knih, časopisů, dopisů a dalších dokumentů, z nichž mnohé budou zapůjčeny od významných kulturních institucí.

Výstava dokumentuje silnou přitažlivost, kterou Freud působil na surrealisty – a osvětluje tak dvě z nejvýznamnějších hnutí dvacátého století. Salvador Dalí měl přístup k překladům spisů Sigmunda Freuda již počátkem 20. let 20. století, a podrobně je i studoval. Pod vlivem této literatury začal v roce 1926 zkoumat poetiku surrealismu a vyvinul obrazový jazyk, který dal jeho dílu svébytné místo v dějinách umění. S vídeňským psychoanalytikem se mohl setkat pouze jednou v Londýně. Výstava popisuje toto a další zásadní setkání umělce, například v Residencia de Estudiantes v Madridu, kde se setkal s básníkem Federicem Garcíou Lorcou, nebo další setkání s filmařem Luisem Buñuelem. Tato, stejně jako další setkání, jako například s histologem a nositelem Nobelovy ceny Santiago Ramón y Cajal a jeho kresbami nervové problematiky, byla z velké části formující pro surrealistického díla Salvadora Dalího. Velký vliv na jeho tvorbu mělo i rodinné zázemí, které tvoří další těžiště výstavy – prostřednictvím psychoanalýzy se umělec intenzivně zabýval svým složitým mládím a znovu a znovu jej zpracovával ve svých obrazech.

Druhá výstava, umístěná v Albertině, je věnována dílu malíře Edvarda Muncha (1863–1944). Nese název Edvard Munch v dialogu a je zaměřena především na pozdní umělcovu tvorbu a jeho vliv na další umělce, k nimž patří například Andy Warhol. Munchův hluboce pesimistický a melancholický pohled na svět, jehož charakteristickým znakem je konečná izolace lidských bytostí, nadále silně ovlivňuje naše chápání jeho děl. Jeho experimenty s tiskařskými technikami a barvami, které pomohly utvářet dějiny umění a dodnes se odrážejí v současných uměleckých postupech, se ukázaly stejně inspirující jako ikonická díla Výkřik a Madonna.

Vstupenka na výstavu v Albertině také opravňuje k návštěvě dalších aktuálních zde instalovaných výstav i reprezentačních sálů. Individuálně je možno navštívit také další muzea či aktuální výstavy v centru Vídně. Exkurzi je možno též využít k individuální dopravě do Vídně a zpět) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.
Vstupné plné cca 35 / 30 €.
Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN