Výstavy „Munch a následovníci“ a „Od hnutí Arts & Crafts k Bauhausu“

Termín konání: 27-02-2021
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
21002
Cena: 590,- / 640,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva výstavy Od hnutí Arts & Crafts k Bauhausu
zkoumá vývoj uměleckého řemesla od počátku 80. let 19. století, kdy vzniká hnutí Arts & Crafts až
po školu výtvarného umění Bauhaus působící v Německu (Výmar, Desava) v letech 1919–1933.
Zároveň mapuje i další umělecká hnutí, směry či skupiny, jako byla Umělecká škola v Glasgow,
Svaz německého díla, nizozemský Styl či Vídeňská moderna. Jedna z kapitol výstavy je věnována
také brtnickému rodákovi Josefu Hoffmannovi a jeho působení v rámci Wiener Werkstätte.
Po prohlídce výstavy je možno také navštívit stálé expozice muzea Hofmobiliendepot, kde je
instalován habsburský nábytek z různých slohových období včetně originálů, které si zahrály
ve slavném dvoudílném filmu Sissi s Romy Schneider v titulní roli. Druhá výstava Munch
a následovníci, která představuje 60 mistrovských děl Edvarda Muncha (1863–1944) společně
s díly velikánů 20. století včetně Andyho Warhola a Georga Baselitze a současných umělců jako
Marlene Dumas, Peter Doig, Miriam Cahn a Tracey Emin. Munch vyrostl z duchovní atmosféry
secese a také jeho malířské dílo má některé charakteristické rysy tohoto slohu. Studoval na
kreslířské škole v Oslu, kde byl ovlivněn naturalismem, francouzskými impresionisty a postimpresionisty
(zvláště Gauguinem a Seuratem). Jeho dílo inklinuje k symbolismu a stalo se východiskem
pro expresionismus. Neméně důležité jsou jeho experimenty s technikami tisku a barvou,
které nejen formovaly historii malby, ale i nadále je lze nalézt v současných uměleckých postupech
– stejně jako jeho ikonická díla jako Výkřik a Madona. Kromě přímých variací Munchova
díla, jako je například série Andyho Warhola After Munch, je výstava zaměřena na umělce, kteří
navazují na jeho experimentální modernistické rozšiřování konceptu malby nebo transformují
jeho témata a motivy. Výstava navazuje na Munchovy výstavy muzea Albertina v letech 2003
a 2015 a je připravena ve spolupráci s Munch Museet a Národním muzeem umění, architektury
a designu (Oslo) a řadou dalších mezinárodních institucí a soukromých sbírek. Vstupenka na
výstavu platí i do ostatních částí muzea se stálou expozicí i dalšími krátkodobými výstavami. Ve
volném čase je také možno navštívit některé z dalších muzeí či galerií v centru města. Exkurzi
je možno též využít k individuální dopravě do Vídně a zpět) – Drasenhofen/Mikulov – Brno
Vstupné cca 28 € / 23 €.
Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN