Významné vídeňské chrámy, galerie a muzea II

Termín konání: 14-01-2023
Přednášející: Mgr. Vlastimil Sochor
23003
Cena: 710,- / 760,- Kč

Brno – Mikulov/Drasenhofen – Vídeň (návštěva katedrály sv. Štěpána, která je jednou z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbolem Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a později arcibiskupů. Většina oltářů pochází ze 17. století, z nichž nejvýznamnější je raně barokní zvýšený oltář od Johanna Jacoba a Tobiase Pocka z roku 1647 věnovaný svatému Štěpánu a zobrazující jeho ukamenování. Navštívíme také nedalekou podzemní kapli sv. Virgila, jeden z nejzachovalejších gotických interiérů ve Vídni. Byla postavena kolem let 1220/30 jako „capella subterranea“ v raně gotickém stylu. Později byla nad ní postavena dnes již neexitující kaple sv. Máří Magdaleny, jejíž obrys je dodnes patrný v dlažbě na náměstí Stephansplatz. Kaple sv. Virgila byla odborné i laické veřejnosti po mnoho staletí skryta. Znovu byla objevena v roce 1973 při stavbě metra. Po rozsáhlých restaurátorských pracích byla otevřena pro veřejnost na konci roku 2015. Z proslulých vídeňských galerií nás dnes čeká Albertina. Byla založená v roce 1776 vévodou Albertem Sasko-Těšínským a jeho ženou Marií Kristinou (rakouskou arcivévodkyní, čtvrtou dcerou císařovny Marie Terezie). Galerie je umístěna ve stejnojmenném paláci, který tvoří jihovýchodní konec císařského zámku Hofburg a obsahuje jednu z největších světových sbírek grafiky. Sbírky galerie tvoří cca 50 000 kreseb, leptů a akvarelů a více než 1,5 milionu rytin. Katalog uvádí 43 kreseb Raffaela Santiho, 145 Albrechta Dürera, 70 Rembrandta (tedy více, než kterákoli jiná galerie na světě) či 150 prací Egona Schieleho. Mezi dalšími autory jsou zastoupeni Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Peter Paul Rubens, Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Henri Matisse, Gustav Klimt či Oskar Kokoschka. Významná je rovněž sbírka fotografií, dokumentující vývoj tohoto média. V Albertině se nachází jedna z nejvýznamnějších evropských sbírek moderního umění – Batlinerova kolekce. Stálá expozice začíná umělci impresionismu a postimpresionismu, jako jsou Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec a Gauguin. Mezi další její vrcholy patří příklady německého expresionismu se skupinami Die Brücke a Der Blaue Reiter. Nechybějí ani díla Oskara Kokoschky, Natalie Gončarovové, Kazimira Maleviče či Marca Chagalla nebo Pabla Picassa. Neméně kvalitní jsou i albertinské krátkodobé výstavy. V době naší návštěvy to bude výstava věnovaná malířské rodině Altů Jakob, Franz und Rudolf von Alt. Jejich dílo se řadí k vrcholům rakouské akvarelové tvorby doby biedermeieru. Do této malířské rodiny patřili Jakob Alt (1789–1872) a jeho synové Rudolf (1812–1905) a Franz (1821–1914). Jakob Alt opustil své rodné město Frankfurt nad Mohanem, aby se usadil ve Vídni v roce 1810. Svou rodinu živil produkcí série tištěných grafik zobrazujících městské krajiny a krajiny jako takové. Rudolf Alt – který byl v pokročilém věku povýšen do šlechtického stavu, a proto je od roku 1897 znám jako Rudolf von Alt – a jeho mladší bratr Franz se umění akvarelu naučili od svého otce. Oba bratři dosáhli vysoké úrovně virtuozity a expresivity jako akvarelisté. Franz se za svého života těšil nebývalé vážnosti, zejména ve vídeňských aristokratických kruzích. Rudolf žil dlouhým a produktivním životem, který ho až do počátku 20. století vedl k nalézání stále nových řešení a cest v malbě akvarelem. Výstava představuje poklady z vlastních fondů muzea, které působivě dokumentují velký význam malířské rodiny Alt v kontextu umění 19. století) – Drasenhofen/Mikulov – Brno.

Vstupné do obou sakrálních staveb a galerie 30 / 25 €.

Odjezd v 8.00 hod., návrat do 20.30 hod.

Post Author: MVS ADMIN